Databáze vytvářené v MSVK

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje

Digitální knihovna MSK obsahuje digitalizované dokumenty významné pro kulturní, společenské, ekonomické, politické a náboženské dějiny obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Jde o především periodika a monografie z 19. a 1. poloviny 20. století, které jsou uloženy v různých paměťových institucích regionu (archivech, muzeích a knihovnách). Digitální knihovna je průběžně doplňována.

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje

Regionální e-knihy

Soubor regionálních elektronických knih zahrnuje autorsky volná díla místních autorů. Obsahuje e-knihy ve formátech vhodných pro čtečky elektronických knih a jiná čtecí zařízení - pdf, pdf pro čtečky, ePub, mobi.

 

Retrospektivní regionální bibliografie

Databáze Retrospektivní regionální bibliografie umožňuje vyhledávání informací o Moravskoslezském kraji od nejstarší doby do současnosti. Obsahuje záznamy knih, seriálů, statí a článků, které se svým obsahem vztahují k uvedenému regionu. Mapují historický, politický, hospodářský, společenský či kulturní život Moravskoslezského kraje.

Databáze umožňuje vyhledávání informačních zdrojů podle různých hledisek – podle autora, názvu, zdrojového dokumentu, klíčového slova, roku vydání aj. Jednotlivá kritéria je samozřejmě možné kombinovat.

Databáze obsahuje záznamy o dokumentech, jejichž vlastníkem jsou různé instituce z našeho regionu. Pokud je v záznamu uvedena jako vlastník Moravskoslezská vědecká knihovna, lze o dokument požádat prostřednictvím on-line katalogu MSVK.

Databáze se skládá z těchto částí:

 • Ostrava
  Umožňuje vyhledávání informací o veškeré dostupné literatuře, která byla o Ostravě a přilehlém regionu publikována do 31. 12. 2008. Období let 2009–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována.
 • Karvinsko
  Umožňuje vyhledávání informací o veškeré dostupné literatuře, která byla o tomto regionu publikována do 31. 12. 2000. Období let 2001–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována. 
 • Frýdecko-Místecko
  Umožňuje vyhledávání informací o veškeré dostupné literatuře (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
 • Novojičínsko
  Umožňuje vyhledávání informací o veškeré dostupné literatuře (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
 • Opavsko
  V online katalogu naleznete záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. Ucelenou bibliografii Opavska můžete prozatím nalézt v tištěné podobě v publikaci Bibliografie okresu Opava z roku 1999.
 • Bruntálsko
  V online katalogu naleznete pouze záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. 
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě