Kalendář akcí MSVK
«červenec / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Informace o knihovně » Mimořádné akce » Setkání uživatelů T-series 1999
Jako člen Sdružení uživatelů automatizovaného knihovního systému Tinlib (později T Series) pořádala knihovna v r. 1999 akci "Setkání uživatelů AKS Tinlib". Účastnili se zástupci jednotlivých řlenů sdružení z celé republiky.

Zápis ze setkání uživatelů systému T-Series


Místo konání: Ostrava­
Pořadatel: SVK v Ostravě
Datum: 5. - 6. 10. 1999
Seznam účastníků: přiložen

Program 5. 10. 1999

Ředitelka SVK v Ostravě ing. Lea Prchalová přivítala účastníky. Přiblížila historii knihovny, historii knihovnického systému T-Series v SVK v Ostravě a oficiálně zahájila Setkání.

1. Prezentace Q-Series a jeho další vývoj, přednesl pan Tim Twine za EOSi

Pan Tim Twine je obchodním manažerem firmy EOSi.
Byly předvedeny moduly systému Q-Series tzv. Open Q-Series a Info Q-series, ve kterém lze připojit k záznamu dokument v elektronické formě (např. patenty, firemní literaturu, …) a fulltextově v nich vyhledávat.
Od minulého roku se se systém rozšířil na instalaci pod dalším operačním systémem na platformě RDBMS Oracle.
Nejpozději do jara r. 2000 bude implementováno Z39.50.
Probíhá překlad do neanglických verzí, do češtiny překlad provádí ÚVT UK.

V r. 1998 provozovalo Q-Series asi 18 uživatelů, v letošním roce se počet rozšířil na více než 100 knihoven, většinou jsou v USA. V Evropě je za posledního půl roku 9 nových uživatelů.

2. Praktická ukázka systému Q-Series a informace o dalším vývoji T-Series, přednesla paní Ann Munn za EOSi.

Paní Ann Munn je pracovnice EOSi, odpovědná za implementaci Q-Series v Evropě.
Byly předvedeny jednotlivé moduly, rozsáhlé vyhledávání, možnosti pro použití uživateli v knihovně, zabezpečení a kontroly katalogizátorů.
Modul OPAC: je vybaven tlačítkem pro výkonnější vyhledávání - Power searching. V přístupu Q-Access se čtenář může podívat, které dokumenty jsou půjčené určitému uživateli, lze zadávat rezervace.
Modul seriálů: jednoduchá práce se seriály , dobře ošetřená periodicita, lze lehce spojovat čísla, je vytvořena tabulka pro číslování. Příjem seriálů je zajištěn ve Správě seriálů, zjišťuje co chybí, eviduje opožděná čísla, provádí urgence a přiobjednávky.

Závěr: Q-Series zahrnuje rysy, které nelze implementovat v T-Series. Díky rychlému pokroku v technice je důležité se orientovat na Q-Series, ve kterém firma EOSi vidí budoucnost knihovnictví. Paní Ann Munn doufá, že všechny knihovnické systémy budou vypadat jako Q-Series.

3. Další vývoj systému T-Series u firmy EOSi.

Většina zákazníků v Evropě a UK stále používá T-Seies. Firma EOSi se rozhodla po dobu příštích 18 měsíců podporovat T-Series, je součástí plánů firmy a je snahou uspokojit zákazníky. Všichni, kteří platí údržbu, dostali upgrade na v.300, která zaručuje přechod do r. 2000.
Vývojové práce na T-Seriees však byly redukovány a firma si je vědoma toho, že existují nedostatky a určité chyby, které přetrvávají i ve v.300.
Firma zavádí novou strategii pro řešení problémů. Přesunuje vývojové práce z centra v Londýně k národním distributorům, kteří znají lépe potřeby vlastních uživatelů, mají zkušenosti a vědomosti o trhu, identifikují lépe chyby a jsou schopnější při poskytování řešení.
Tam, kde nejsou národní distributoři, firma poskytuje školení systémovým pracovníkům. Vybraní pracovníci distributorů jsou školeni přímo ve firmě.

Závěr: Pro firmu EOSi je prioritou být odpovědný za chyby v.300 a velmi rychle je odstranit, firma je zavázána svým uživatelům a bude vyvíjet oba systémy.

Diskuse k předchozím bodům:

Po uvedených příspěvcích proběhla velmi živá a rozsáhlá diskuse k následujícím tématům.

 1. Cenová politika pro Q-Series.

 2. Požadavky na HW a SW , výkonnost klientských sítí .

 3. Politika prodeje T-Series a Q-Series.

 4. Přechod od T-Series ke Q-Series.

  Cenová politika pro Q-Series.

  Cenová politika je pružná, EOSi komunikuje s národními distributory a pozorně naslouchá jejich informacím. Proběhne revize cenových nabídek a po návratu do UK budou nabídnuty první návrhy cen. Může proběhnout jednání o tom, co si zákazníci mohou dovolit. Do ceny se promítají poplatky, které EOSi platí některým firmám např. v oblasti autorství (Oracle,…). Některé české organizace tyto poplatky platit nemusí vzhledem k politice firmy Oracle v ČR. Na různých trzích jsou cenové nabídky různé.
  Ze strany českého distributora i uživatelů jsou cenová jednání zatím předčasná, je nutno do Q-Series implementovat Unimarc. Q-Series byly odzkoušeny v minulém roce a systém bude k dispozici koncem r. 2000.
  Ze strany organizací řízených ministerstvy školství a kultury lze očekávat slevy na pořízení databázového i vývojového prostředí.

  Požadavky na HW a SW , výkonnost klientských sítí .

  Požadavky na HW jsou přesně specifikovány. Samozřejmě s vývojem výpočetní techniky je nutno inovovat i používanou techniku v knihovnách. V současné době v oblasti osobních počítačů to jsou Pentia. Toto kontrastuje se situací v knihovně, kde při nedostatku finančních prostředků je nutno využít i starší techniku (dokonce 386 a 486).
  EOSi podporuje WinNT, SUN Solaris, Unix, RDBMS Oracle a SQL.

  Politika prodeje T-Series a Q-Series.

  Při pořízení Q-Series mají být zvýhodněni současní uživatelé T-Series. Podle vyjádření T.Twina jde až o 40 % slevy oproti aktuální ceně. EOSi nechce vynaložit zdroje na řešení problémů obou systémů. Samozřejmě, že odpovědnost je na EOSi, ale větší díl práce odvádí národní distributor ÚVT UK.
  Po lednu r.2000 zastavuje EOSi vlastní vývoj T-Series, bude však podporovat vývoj prováděný distributory včetně školení technických pracovníků distributora.

  Přechod od T-Series ke Q-Series.

  Pokud se knihovna rozhodne používat Q-Series, jedná se v tom případě o upgrade nebo o přechod na nový systém? Nejedná se o striktní technický upgrade, snaha však je postupovat v co největší míře tak, že budou vyexportována bibliografická data, údaje o čtenářích i výpůjčky a vše převedeno.
  Příprava k zavedení nového systému do knihovny trvá přibližně 2-3 měsíce. Během této doby je nutno se seznámit s Oracle, zmapovat "život" knihovny, připravit pracovníky a systémového administrátora. Je nutná i výměna zastaralého HW.

  Závěr:

  EOSi přiznává zaměření na Q-Series a na knihovny, které si mohou nový systém dovolit.
  T-Series bude firmou EOSi podporováno, další vývoj však bude probíhat pouze prostřednictvím distributora.
  Ze strany uživatele je třeba vyčkat na cenové nabídky.

4. Aktuální zkušenosti s provozem T-Series a problémy jednotlivých modulů.

4.1 Modul Katalog T-Series v.300, přednesl pan Martin Kybal .
V příspěvku byly diskutovány 3 okruhy problémů:

4.1.1 Nové rysy verze v.300 a srovnání s verzí v.290

V této části byl podán přehled nových rysů v.300, především pak:

 • nová pole v editačních maskách modulu Katalog

 • nabídka menu ZPRÁVY

 • stručný přehled nových možností downloadu záznamů (podrobněji o nich bylo referováno v samostatném příspěvku)

 • nové rysy modulu OPAC - informace o výpůjčkách, samoobslužná výpůjčka, rezervace

4.1.2 Nedostatky a chyby verze v.300

V této části byly zmíněny následující chyby a nedostatky a bylo upozorněno na to, jak se jich lze vyvarovat:

 • pokud smažete přírůstkové číslo, které je půjčené a záznam knihy uložíte, dojde ke ztrátě vazby z výpůjčky na dokument a zpět, tzn. nelze dohledat, kdo měl uvedený výtisk půjčený.

Doporučení: před tím, než smažete přírůstkové číslo, si vždy pečlivě ověřte, že není vypůjčené. Pokud máte podezření, že jste (třeba omylem) smazali blok přírůstkového čísla, které mohlo být vypůjčené, záznam knihy raději neukládejte a proveďte příslušné opravy znovu. V případě, že k výmazu již došlo, zkuste potřebné údaje dohledat ze zálohy.

 • chcete-li přidat nový výtisk dokumentu a použijete ke zmnožení bloku přírůstkového čísla klávesu , může v některých případech dojít k nekonzistentnosti ve výpůjčkách. Přesně, mám-li v záznamu dokumentu přírůstkové číslo, které je půjčené a pokud na tomto přírůstkovém čísle stisknu , abych zmnožil celý blok, dojde v některých případech k tomu, že se při uložení výpůjčka 'přenese' z původního čísla na nově vložené číslo.

Doporučení: ke zmnožení bloku přírůstkového čísla nikdy nepoužívejte klávesu , ale nebo - ta zmnoží celý blok i s obsahem.

 • programy katlis a prirsez pro tisk katalogizačních lístků a přírůstkových seznamů nefungují nad exportem z v.300.

Doporučení: vyexportovaný soubor nejprve zpracujte programem Unical, který je včetně příslušného konfiguračního souboru k dispozici na URL:

http://www.cuni.cz/tinlib/podpora.html#programy

Teprve poté jej zpracujte programem katlis, resp. prirsez.

 • problém s velkými záznamy, systém je nezvládá a výrazně se zpomaluje - podrobněji byl probírán ve Správě systému

 • manuál k modulu Katalog - distributor byl vyzván k co nejrychlejšímu dokončení a zpřístupnění

 • chybí některá pole v masce Editace části (monografie), bude řešeno

4.1.3 Další vývoj modulu Katalog

Další vývoj by se měl soustředit na následující okruhy problémů (jejich priority nebyly stanoveny):

 • dokončení úprav editační masky pro monografie tak, aby zde bylo možné ukládat všechny speciální typy dokumentů a tomu odpovídající úpravy (rozšíření) konverze.

 • vyřešení konverze pro články a seriály a tomu odpovídající úpravy v příslušných maskách

 • vytvoření různých (tiskových) sestav nad daty modulu Katalog - přírůstkový seznam, katalogizační lístky, vyřazování apod. - vše s možností parametrizace

 • zvážení doplnění rysu "svázané seriály" (šlo by o rozsáhlý zásah do systému)

4.1.4 Diskuse

Z diskuse vyplynulo, že maska pro katalogizaci monografií je v současné době doplněna o nové údaje, které umožňují její univerzální použití i pro speciální dokumenty.

Je třeba dořešit konverzi pro články.

Uživatele nejvíc trápí problém velkých záznamů a problém komunikace mezi serverem a klientem.

Je třeba urychleně dodat manuál Katalog.

Uživatelé požadují posílení týmu ÚVT UK pro řešení problémů s tím, že poplatky za údržbu zůstanou na ÚVT UK pro tyto potřeby. Reakce EOSi - odpovědnost ještě nebude přenesena na distributora, nedostatky budou odstraňovat společně.

Chyby a nedostatky budou vypsány na www stránce T-Series.

Zůstává funkční konference tinlib-l, požadavek je rozesílat odpovědi na dotazy všem účastníkům konference, ne jen tazateli.


4.2 Modul Akvizice a Správa seriálů T- Series v.300, přednesla paní Dana Lošťáková .

4.2.1 Akvizice

Objednávky:
Přetrvává stejný problém jako u předcházejících verzí, do objednávky je možno vložit jen omezený počet položek (max. 10).

Při příjmu celé objednávky:

V případě, že přijmeme první dokument z objednávky a v jeho názvu provedeme opravu, systém se zastaví na dalším dokumentu v objednávce (třebaže není přijímaný) a hlásí:
Tento dokument již existuje. Změňte název nebo doplňte rozlišující text.
pokud text neopravíme, systém záznam neuloží.

Tato chyba se vyskytuje jen v případě, že knihu přijímáme od 1. záznamu a opravujeme v něm. Pokud knihu přijímáme už od 2. záznamu, i když v něm opravujeme, chyba se nevyskytuje. Je nutno obejít tak, že přijímáme knihy v menu podle jedné položky.

Při příjmu celé objednávky je možno přijímat jen menší množství položek (do 10), v případě příjmu většího množství systém hlásí chybu, nebo opravu neprovede. Pokud vsak chci udělat opravu v menu podle jedné položky a pak potřebuji položku opravit, položka již v nabídce podle jedné položky není.

Akce: Tisk objednávek dávkově: špatně se zobrazuje v dopisech.

Urgence:
Zrušení - tisk každé položky zvlášť, není možno udělat tisk všech položek u jednoho dodavatele.

Faktury:
V seznamu faktur se objeví více údajů, než bylo ve verzi předcházející, na číslo faktury vsak zůstává podstatně méně místa, faktury se od sebe špatně odlišují.

Do faktury opět není možno zapsat větší množství položek (více než 10).

4.2.2 Správa seriálů

Objednávky:
Přetrvává stejný problém, jako u předcházejících verzí, do objednávky je možno vložit jen omezený počet položek (max. 10).

Akce: Tisk objednávek dávkově: špatně se zobrazuje v dopisech.

Urgence:
Zrušení - tisk každé položky zvlášť, není možno udělat tisk všech položek u jednoho dodavatele.

Faktury
v seznamu faktur se objeví více údajů, než bylo ve verzi předcházející, na číslo faktury však zůstává podstatně méně místa, faktury se od sebe špatně odlišují.

Do faktury opět není možno zapsat větší množství položek (více než 10).

Vstupní kontrola:
Po vytvoření vstupní kontroly už není možno provést její opravu, která se má provádět v nabídce: Přerušená kontinuita seriálu.
Oprava se povede zhruba v 10% případů.

Při příjmu ve vstupní kontrole se chová systém jinak než v předcházejících lekcích.
Zmáčkneme F7, zapíšeme počet přijatých sešitů, při ukládání systém dvakrát "problikne" a posune se na další titul časopisu.
Navíc se zapisuje datum cirkulace, i když cirkulovat nechceme.

4.3 Modul Správa systému T-Series v.300, přednesl pan Jiří Pavlík.

Správa systému V300 known bugs and workarounds
aneb
známé chyby ve v300 a možnosti jejich vyvarování

4.3.1 nekorektní ošetření nedostateku volného místa na disku při REORG
Popis: Nedostatek volného místa na disku při akci REORG způsobí vážné poškození databázových souborů.
Vyvarování: Pře spuštěním REORG musí být na disku obsahujícím db tinlibu nejlépe tolik volného místa, kolik zabírá celá db, minimálně pak:
velikost_největšího_souboru_db/standard_block_fill, kde standard_block_fill = standardně 3/4.

4.3.2 zvýšení nároků na velikost volné základní paměti (týká se prostředí MS
Dos/Windows) a zpomalení odezvy systému
Popis: Při práci s 'rozsáhlejším' záznamem se objeví chybové hlášení: "CITCOL 3F ....." nebo "APTFMT 3F ....", ev. chyba některého jiného tásku typu 3F, čtenáři se nedaří výpůjčit tolik dokumentů jako ve v280/290, celkové zpomalení odezvy systému, velmi dlouhá doba otevírání a ukládání 'rozsáhlých' záznamů (>24kB) v důsledku swapování na disk.
Vyvarování: Velkou část problémů tohoto typu vyřeší následující opatření:
Optimalizace paměti:

 • jako nejvýhodnější se zpravidla ukazuje použití paměti typu expanded - spuštění ovladače expanded paměti a použití expanded paměti systémem T series (2+E, 9+E,... v .run souboru)

 • jsou vynechány všechny rezidentní programy a ovladače, které se nahrávají do základní paměti a nejsou nezbyné pro běch T Series.

Vynechání nepotřebných tásků:

 • při spuštění T Series jsou vynechány ty z volitelných tásků, jejichž funkcionalita nebude uživatelem využívána (např. APTPRT - tisk&export, ACTICE - import, ....)

Změna stylu práce:

 • čtenář, který má mít možnost vypůjčit si více než cca. 100 dokumentů, bude registrován jako speciální čtenář

 • záznamy výrazu tezauru, předmětové skupiny se stovkami odkazů na monografie, články, seriály se budou u unixové verze upravovat na unixu v terminálovém přístupu

 • pravidelnou (týdenní) údržbu db provádět pomocí RESIZE; akci REORG spouštět pouze jednou za měsíc - čtvrt roku

4.3.3 nečitelná stavová tcp/ip obrazovka
Popis: V režimu klient-server se při stisku + se namísto stavových informací tcp/ip komunikace objeví nečitelné zobrazení.
Vyvarování: Komunikaci mezi serverem a klientem lze monitorovat i jinými prostředky. Např. pro zjištění připojených klientů k serveru T Series lze v prostředí MS Windows NT použít stadardní utilitu netstat.

4.3.4 předběžné stanovení priorit pro Správu systému

Vysoká - mission critical:
- zvýšené nároky na paměť a zpomalení odezvy

Střední - important:
- nekorektní ošetření nedostatku místa při REORG

Nízká - unfriendly:
- chybné zobrazeni tcp/ip stavové obrazovky

Priority mohou být upraveny požadavku SUT.


4.4 Modul Výpůjční protokol T-Series v.300, přednesl pan Vladimír Pávek.

Byly přiblíženy možnosti a funkce Výpůjčního protokolu. Výpůjční pult, upomínky, tisky na tiskárnu.

4.4.1 Odlišnosti a chyby v.300

Při vracení dokumentu pomocí F6 je zobrazována informace pouze o přírůstkovém čísle, nikoliv o Názvu, jak bylo ve v.290.

Při prodlužování pomocí Ctrl+F3 nejsou uvažovány zavírací dny (datum vrácení je možno vygenerovat na zavírací den.

Normálnímu čtenáři nelze půjčit více než cca 100 dokumentů. Při pokusu půjčit více je hlášena chyba "Neplatné číslo čtenáře - opravte jej". Při přečíslování takového čtenáře na speciálního je možné půjčovat i více než cca 100 dokumentů.

Pokud omylem zadám při půjčování dokumentu přírůstkové číslo, které je půjčené, není žádná možnost zastavit tuto transakci půjčování. Není ani informace, komu byl dokument odebrán. Tzv. Kradení výpůjček.

Pokud se v protokolu omylem vymaže výtisk, který je půjčen, pak nenávratně mizí informace, který čtenář měl tento výtisk půjčen. Situaci nezachrání ani okamžité doplnění (katalogizace) smazaného výtisku (záznamu). Ve v.290 zůstala informace u čtenáře o přírůstkovém čísle, ve v.300 nikoliv.

Při manuálním prodloužení výpůjční lhůty dokumentu se při prvním prodloužení ponechá Datum vrácení. Pokud se vyplní Datum prodloužení, nevymaže se Datum vrácení,

Nefunguje změna pořadí rezervací v přístupu AA/AA.

Nefunguje žádost o rezervaci dokumentu z OPAC.

Při zrušení rezervace dokumentu před vypršením Data rezervace do: se vytváří nadbytečný záznam do výpůjček. V modulu Data integrity je pak indikována chyba Chybí vazba ke čtenáři - chybí vazba k dokumentu.

Pokud má některý výtisk Možno rezervovat [N]: N, pak akce Vyhledat dokumenty rezervované "na místě", tisk zprávy, dá do seznamu i výtisky mající zákaz rezervace, pokud je více čtenářských rezervací na tento titul, než je výtisků k dispozici.

V menu Dokumenty na místě označit k vyzvednutí se zobrazují rezervované tituly se všemi výtisky, ale nelze poznat, které mají zákaz rezervace.

T-Series v.300 dovolí rezervovat jakýkoliv dokument, tedy i takový, co má kategorii dokumentu se zákazem půjčování. Nekorektnost se projeví až při snaze o půjčení,resp. Změnu statutu z "na místě" na "k vyzvednutí".

4.4.2 Speciální čtenář
Speciální čtenář vytvořený v přístupu admin - netisknou se mu upomínky.
Speciální čtenář vytvořený ve Výp. protokole - údržba - přiřadí se mu číslo z rozsahu spec. čtenáře, ale nejedná se o pravého spec. čtenáře.
Pokud přečíslujeme čtenáře, staré číslo nezmizí, je nutno v Vytvořit osobní fond (A/N) smazat N a uložit, pak zmizí.

4.4.3 Diskuse
Uživatelé požadují stanovení termínů odstranění chyb a vyjádření, které chyby jsou kritické.
Všechny výše popsané nedostatky je nutno napravit.
Nejvíce vadí to, že i po třech letech neustále existuje problém "kradení výpůjček".

Program 6. 10. 1999


1. Zpráva o činnosti výboru Sdružení uživatelů T-Series
od dubna 1998 do října 1999

Přednesl pan Miroslav Bartošek

1. V uplynulém období pracoval výbor v následujícím složení:

 • Miroslav Bartošek, ÚVT MU Brno, předseda

 • Jiří Brixi, Parlamentní knihovna Praha

 • Ivo Brožek, ÚK PedF UJEP Ústí nad Labem

 • Cihlová Marie, ÚK PedF JČU České Budějovice

 • Dewetterová Helena, SVI FF UK Praha

 • Hadrabová Doris, SVI PrávF UK Praha

 • Hučín Ivo, IC UP Olomouc

 • Kolářová Jana, SVI FSV UK Praha

 • Lošťáková Dana, ÚK UP Olomouc

 • Nováková Hana, ÚVT MU Brno

 • Pávek Vladimír, SVK České Budějovice

 • Svobodová Darina, SVK Ústí nad Labem

 • Drahomíra Tošenovská, SVK Ostrava

2. Výbor se sešel na třech zasedáních, na nichž projednával následující záležitosti:

 • 16.04.98 UP Olomouc: hodnocení Setkání uživatelů 1998, doplnění výboru, zřízení
  el. konference tin-výbor a správa souborů FAQ, prioritní problémy systému Tinlib.

 • 17.11.98 ÚVT MU Brno: reakce na opožďování uvolnění českého upgradu v300,
  prioritní problémy systému T-Series (odloženo až po zkušenostech s v300), hledání
  organizátora a hostitele Setkání 1999 (ujala se toho SVK Ostrava)

 • 07.06.99 ETF UK Praha: společné jednání s distributorem k situaci kolem v300,
  postupu provádění upgradu a s tím souvisejících problémů, témata pro Setkání`99

3. Výbor pozitivně hodnotí:

 • Zpřístupnění záznamů ČNB pro download v T-Series (realizoval distributor)

 • Zřízení a provoz FAQ stránek a el. dokumentace k modulům systému T-Series

 • Práci členů výboru a týmu distributora při testování české verze 300

4. Přetrvávající problémy:

 • Relativně malá aktivita výboru (svůj díl viny na tom má zaneprázdněný předseda)
  i členů Sdružení

 • Nedaří se nám zvýšit vliv při prosazování požadavků uživatelů u EOSi a distributora;
  pokračuje hledání optimální všeobecně přijatelné strategie, která by vedla
  k úspěšnějšímu prosazování našich požadavků.

Z důvodu velkého časového zaneprázdnění rezignoval dosavadní předseda na svou funkci a navrhl volit předsedu na kratší období, konkrétně na období jednoho roku (vždy do příštího Setkání uživatelů). Na setkání uživatelů 1999 v SVK Ostrava byla předsedkyní Sdružení uživatelů TINLIB jednomyslně zvolena Drahomíra Tošenovská z SVK v Ostravě.


2. Náplň údržby na r. 2000, přednesla paní Dana Šimková

Podpora v rámci smlouvy o údržbě bude výrazněji odlišena od podpory nepodložené smlouvou. Došlo ke změně filosofie v poskytování údržby: místo nových verzí bude distributor poskytovat jednotlivé "patche". Konkrétní náplň patchů nebude vypisována předem.

Další podpora je poskytována uživatelům na webu Domácí stránka T-Series:

 • manuály

 • elektronická konference tinlib-l od 1.11.1999 pouze pro uživatele se zaplacenou údržbou

 • el. konference tinhelp-l, problémy budou zpracovány a řešení bude rozesíláno buď do soukromé pošty nebo do konference tinlib-l podle povahy dotazu nebo podle přání tazatele

 • vypsány termíny školení, od 1.1.2000 je cena 1550.- Kč, v rámci údržby však budou poskytovány 30% slevy - cena jednoho dne školení pro jednu osobu tak bude činit 1085.- korun

 • byl zaveden nový typ služeb - nový typ upgradovacích procesů, a to systém lokálních patchů. S implementací oprav chyb se nebude čekat až do vydání nové verze, ale budou se opravovat průběžně. Tyto upgrady budou hned po dokončení a otestování zpřístupněny na webu T-Series (první je na opravu rezervací). Těm, kteří nemají přístup na Internet, budou upgrady rozesílány na disketách poštou.

Nejbližší budoucnost je stanovení priorit v údržbě ve spolupráci Sdružení uživatelů T-Series a distributora, upravení rychlosti systému alespoň na rychlost v.290.

Uživatelé si musí uvědomit, že každá nová verze počítá se silnějším HW.

Dotazy zasílané e-mailem neposílat konkrétním osobám, ale do konferencí tinhelp-l nebo tinlib-l, podle typu problému budou přiděleny odpovědným pracovníkům. Kontrolu nad dotazy (tj. zda byly všechny dotazy zodpovězeny) převzala po sl. Římanové sl. Eva Tužová.

Priority odstraňování chyb a nedostatků budou stanoveny Výborem SUT (Sdružení uživatelů T-Series) na návrhy uživatelů.

Pokud bude požadovat podporu uživatel neplatící údržbu, bude platba za odpověď minimálně 450.- Kč, 900.- Kč za hodinu řešení problému.

3. Z39.50 pod T-Series v.300, přednesli pan Pavel Krbec a pan Jiří Rataj

Posluchačům bylo představeno rozhraní Z39.50 jako nástroj komunikace mezi různými systémy.
V ČR existují nebo se připravují čtyři různé Z39.50 v systémech Rapid Library, Státní technické knihovny, ALEPH a EOSi.

Současný stav Z39.50 pro T-Series: ve verzích pro Dos i Unix stále ještě probíhají testy. Ve firmě EOSi má na starosti další vývoj Z39.50 serveru pro Q-Series i T-Series pan Miek White.
Pro T-Series bude produkt uvolněn pro distribuci.

4. Caslin - SK ČR v systému Oracle, sdílení záznamů, přednesla paní Gabriela Krčmařová

Souborný katalog Caslin je vystavován na Internetu od července 1995, má vlastní doménu http://www.caslin.cz.
V současné době je provozován pod systémem Oracle a od 1.1.2000 bude spuštěna sdílená katalogizace. Přispěvatelé (knihovny) do katalogu mají přístupová hesla a stanovené váhy záznamu. Po experimentálním provozu jsou správcem souborného katalogu NK ČR očekávány připomínky .
Práce v režimu sdílené katalogizace byla předvedena účastníkům setkání.

5. Download záznamů v T-Series, přednesli paní Zuzana Hájková a pan Martin Kybal

Posluchači byli seznámeni s historií a zkušenostmi z využívání downloadu záznamů v SVK v Českých Budějovicích.

 1. fáze - prostý export a import , probíhala v letech 1995 - 1996

 2. fáze - přebírání záznamů z ČNB - od února 1999-11-24

Byly popsány výhody i nevýhody práce s downloadem. Vše závisí na systému věcného i jmenného zpracování fondů v každé knihovně. Pokud knihovna katalogizuje např. retrospektivně s knihou v ruce, je úspora velká, není již třeba knihu dovést ze skladu, ale lze použít záznam z ČNB. Pokud má knihovna fondy zpracovány formou miniretrokonverze (např. brigádnicky uložen minimální záznam podle katalogizačního lístku) není pro ni download již tak přitažlivý. Pro nové přírůstky jsou někdy záznamy v ČNB nedostatečné.

Po importu záznamů je třeba provést povinnou kontrolu, která vylučuje poškození vlastních souborů autorit.

V diskusi byly zmíněny různé přístupy k výměně záznamů, finanční stránka výměny a potřeba výměny ne celého záznamu, ale pouze autorit.


6. Propojení ERL databází se systémem T-Series, přednesl pan Jiří Pavlík

ERL databáze jsou vystavovány na ERL serverech (Electronic Reference Library) a s databázovým serverem lze komunikovat prostřednictvím www. Odpadá tím nutnost instalovat specializovaný software na straně uživatele, veškerá komunikace se děje ve standardním prostředí www. On-line propojení ERL databází s knihovnickými databázemi T-Series zajišťuje TinWeb verze 7.

7. Prezentace TinWeb verze 7, přednesl pan Jiří Pavlík

Přednáška těsně navazovala na předchozí téma. Byl předveden nový produkt TinWeb verze 7 - T-Series WebOpac a posluchačům byla prakticky ukázána jeho vylepšení oproti prohlížeči verze 6.


Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.