Kalendář akcí MSVK
«červenec / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Informace o knihovně » Mimořádné akce

Německé dny v Ostravě


Slavnostního zahájení výstavy Německé firmy včera a dnes "Deutsche Firmen gestern und heute" dne 8. 10. 2001 se zúčastnila paní Elisabeth Macan (Goethe Institut), Dr. Klaus-Ludwig Kefferstein (velvyslanectví Spolkové republiky Německo), primátor města Ostravy ing. Čestmír Vlček, in­g. Lenka Legerská (Moravskoslezský kraj), PhDr. Blažena Přibylová (ředitelka Archivu města Ostravy) a další významní hosté.

Dny Spolkové republiky Německo v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

(Proslov L. Prchalové, ředitelky knihovny.)

češtinaněmčina

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovolte mi, abych Vás uvítala v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě u příležitosti Dnů SRN v Ostravě.

Naše knihovna, která letos oslavuje 50. výročí svého vzniku, změnila nedávno svého zřizovatele. 27. 9. schválilo krajské zastupitelstvo převzetí knihovny od Českého státu a dalo knihovně nový název: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Služby v krajském měřítku vykonávala knihovna již dříve, od roku 1978 působila jako krajské poradenské a vzdělávací centrum pro knihovníky v kraji. Hlavním posláním MSVK v Ostravě však bylo je a bude vytváření sbírek dokumentů, jejich kvalitní zpracování a zpřístupňování uživatelům. Knihovna se pyšní 900.000 jednotkami monografií, seriálů, norem, patentových spisů, kartografických dokumentů, hudebnin, firemních časopisů, firemní literatury, zvukových dokumentů, videozáznamů, elektronických a dalších.

Doplňování zahraniční literaturou však v poslední době z finančních důvodů zaostává. O to více si ceníme zájmu Goethe - Instituts Prag, který má v úmyslu vybudovat v MSVK v Ostravě německé oddělení, pravděpodobně jako součást budoucí evropské knihovny.

Věříme, že prohlubující se jazykové znalosti němčiny a intenzívní výměna informací z hospodářského, společenského u kulturního dění obou zemí podpoří rozvoj vzájemných vztahů. Při vzájemném respektování kulturní identity lze jistě nalézt společné zájmy a na nich stavět novou Evropu.

Dovolte mi, abych nyní za pracovníky i návštěvníky knihovny poděkovala představitelům SRN a zástupkyni Goethe - Institut Prag za 147 publikací, které jsou již od dnešního dne zájemcům k dispozici. Všechny můžete vidět v pravém křídle radnice, kde je také instalována malá ukázka knih o významných německých osobnostech.

Tato kniha symbolizuje budoucí německé oddělení. Mnohokrát děkujeme.

Nyní se nacházíme se v prostorách oddělení speciálních fondů, které mj. shromažďuje a zprostředkovává zájemcům firemní literaturu a firemní časopisy. Společně s katedrou ekonomie EF VŠB - TU, jmenovitě s pí doc. Janou Geršlovou jsme připravili výstavu Německé firmy včera a dnes, na niž Vás nyní srdečně zvu.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüsse Sie im Namen der Mährisch-Schlesischen wissenschaftlichen Bibliothek in Ostrava bei der Gelegenheit Tage der Bundesrepublik Deutschland in Ostrava.

Unsere Bibliothek, die in diesem Jahr das fünfzigste Jubiläum feiert, änderte unlängst ihre Errichtungsorganisation. Am 27. September die Kreisvertretung ratifizierte die Übernahme der Bibliothek vom Staat und gab der Bibliothek einen neuen Namen "Mährisch-Schlesische wissenschaftliche Bibliothek in Ostrava".

Aber die Dienste im Kreismassstab verrichtete die Bibliothek schon lange Zeit. Seit Jahre 1978 wirkte die Bibliothek als Bildungs-und -Beratungszentrum für Bibliothektaren im Nord-und-Mittelmähren.

Die Hauptsendung der Bibliothek ist seit Menschengedenken die SammlungGestaltung, deren Verarbeitung und Vorbereitung für öffentliche Zugänglichkeit.

Unsere Bibliothek prunkt mit 900.000 Monographien, Kartographischen Dokumenten, Patentschriften, Normen, Firmenliteratur, Firmenzeitschriften, Videokasetten, elektronischen Dokumenten u.s.w. Unsere Gestaltung ist die gröste im Nordmähren und Schlesien. Aber die Aquisition der ausländischen Literatur ist aus finanziellen Grunde katastrophal. Wir schätzen sehr hoch der Interesse und die Bemühung des Goethe -Instituts in Prag, das in seiner Absicht eine deutsche Abteilung hier zu gründen hat. Wir hoffen, das diese Abteilung ein Teil zukünftiger europäischer Bibliothek wird.

Wir glauben, dass ein Vertiefen der deutschsprachen Kentnisse und ein intensiver InformationsAustausch aus ekonomischem, gesellschatlichem und kulturellem Gebiet unterstützen die Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen. Bei gegensitiger Respektierung der Nationsidentität können wir sicher gemeinsame Interessen finden und auf diesem Grund neue Europa schaffen.

Gestaten Sie mir bitte, damit ich jetzt im Namen unserer Bibliothekaren und Benutzer den Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie der Vertreterin des G.I. Prag für erste 147 Dokumenten bedanke. Alle Publikationen, die sie im rechtem Teil der Bibliothek sehen können, sind schon unseren Benutzern zu Verfügung. Dort können sie auch eine kleine Ausstellung der Publikationen über bedeutungsvolle deutsche Persönlichkeiten sehen.

Dieses Buch symbolisiert zukünftige deutsche Abteilung. Vielen Dank.

Jetzt befinden wir uns in Spezialbeständeabteilung, wo es viele Firmenliteratur gibt. Sie können hier die Austellung sehen, die Frau Gerschlova, Dozentin der ekonomischen Fakultät VŠB - TU zusammen mit meinen Kolleginen vorbereitete. Herzlich willkommen.

Fotogalerie: Německé dny v Ostravě

Německé dny v Ostravě

Německé dny v Ostravě: Foto 3 Německé dny v Ostravě: Foto 8 Německé dny v Ostravě: Foto 4

Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.