Kalendář akcí MSVK
«červen / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2
akce pro veřejnost 3 akce pro veřejnost 4 5 6 akce pro veřejnost 7 akce pro veřejnost 8 9
10 akce pro veřejnost 11 akce pro knihovníky 12 akce pro knihovníky 13 14 15 16
17 18 akce pro knihovníky 19 akce pro veřejnost 20 21 22 23
24 akce pro veřejnost 25 akce pro knihovníky 26 akce pro knihovníky 27 28 29 30

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Informace o knihovně » Informace dle zák. č.106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Vážení uživatelé,

Moravskoslezská vědecká ­knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (dále MSVK), založena v roce 1951, je krajskou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovního zákona). Hlavním účelem jejího zřízení je:

 • uspokojování informačních potřeb občanů a institucí,
 • rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně občanů,
 • uchovávání národního kulturního dědictví.

Knihovna vykonává širokou škálu aktivit, v nichž představuje:

 • garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
 • centrum Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování rozsáhlého knihovního fondu české odborné neperiodické literatury, veškerých českých časopisů a novin, tuzemských norem, patentových spisů, dále dle finančních možností zahraničních odborných publikací a dalších typů dokumentů,
 • místo přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům - bibliografickým a faktografickým databázím, plnotextovým dokumentům,
 • krajské centrum meziknihovních služeb,
 • garanta regionálních funkcí knihoven v kraji,
 • organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť v kraji,
 • prostor k celoživotnímu vzdělávání občanů.

Činnost MSVK zajišťuje 8 oddělení: automatizace, akvizice knihovního fondu, bibliografie, ekonomiky a provozu, knihovních služeb, ústřední půjčovny, speciálních fondů, zpracování knihovního fondu.

Pracoviště poskytující služby uživatelům jsou umístěna takto:

 • Prokešovo nám. č. 9 (pravé křídlo Nové radnice): registrace uživatelů, pracoviště bibliograficko-informační služby (poradna), půjčovna, půjčovna seriálů, studovna, německá studovna, oddělení bibliografie včetně multimediální studovny, pracoviště meziknihovní služby a cirkulace časopisů, reprografická dílna
 • Prokešovo nám. č. 7 (levé křídlo Nové radnice): půjčovna a studovna speciálních fondů
 • Prokešovo nám. č. 2: služby knihovnám včetně regionálního výukového centra

Výčet služeb MSVK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pracovištích obsluhujících uživatele MSVK.

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti či jiná dožádání (dále žádosti) ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby v oddělení služeb čtenářům. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny. Požadovaná informace bude poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti. Případný opravný prostředek proti rozhodnutí MSVK lze podat na pracovišti bibliograficko-informační služby, a to bez zvláštního formuláře.

MSVK má právo na úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti ve výši doložitelné ze strany MSVK.

Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK

________________________________________________________________________________________________________

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace obdržela v roce 2015 jednu žádost o informaci (týkající se počtu pracovníků zaměstnaných v jednotlivých odděleních MSVK) ve smyslu výše citovaného zákona, a to dne 23. 9. 2015. Dotaz byl zodpovězen 24. 9. 2015.

4. ledna 2016
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2016 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2017
Ing. Lea Prchalová, ředitelka MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2017 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2018
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace neobdržela v roce 2018 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

3. ledna 2019
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., ředitelka MSVK

­


Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.