Staff and departments

Management

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Directress of the library
607 755 899, 596138285 kl. 202 libuse.foberova@msvk.cz
Roupcová Markéta
Assistant of Directress
596 138 240, 596118881 kl. 203 marketa.roupcova@msvk.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Project manager
725 463 496, 596138270 kl. 222 monika.oravova@msvk.cz

Centre of Science, Research, Development and Digitisation (CVVVD)

Mgr. Tassanyi Pavlína
Head of department
730 540 790 pavlina.tassanyi@msvk.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
ICT
596 138 257, 602 193 152 zdenek.franek@msvk.cz
Ing. Prokel Miroslav
ICT
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 miroslav.prokel@msvk.cz
Mgr. Mrázová Michaela
Student center
596 118 881 kl. 217 michaela.mrazova@msvk.cz
Mgr. Plisková Kamila
Student center
596 118 881, kl. 217 kamila.pliskova@msvk.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitisation
596 118 881, kl. 235 michaela.adamcikova@msvk.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitisation
596 118 881, kl. 235 ales.drahotussky@msvk.cz
Mgr. Maruš Jakub
Digitisation
596 118 881, kl. 217 jakub.marus@msvk.cz
Mgr. Krejčí Radka
Education and Regional Services
596 118 812, 603 899 565 radka.krejci@msvk.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Education and Regional Services
596 118 812, 725 488 882 petra.sevcikova@msvk.cz

Acquisition Department

Mgr. Staňová Dagmar
Head of department
731 680 947, 596118881 kl. 220 dagmar.stanova@msvk.cz
Bc. Csabolová Světluše
Acquisition of collections
596 118 881, kl. 218 svetluse.csabolova@msvk.cz
Uhlířová Sultana
Acquisition of collections
596 118 881, kl. 218 sultana.uhlirova@msvk.cz
Macháčová Lada
Stock revision
596 118 881, kl. 218 lada.machacova@msvk.cz
Holbergová Pavla
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 pavla.holbergova@msvk.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 dagmar.hurnikova@msvk.cz
Bc. Kazíková Jana
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 jana.kazikova@msvk.cz
Štverka Bohuslav
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 bohuslav.stverka@msvk.cz
Mgr. Grossmannová Jana
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 jana.grossmannova@msvk.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 katerina.hruskova@msvk.cz
Mgr. Kozelský Michal
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 michal.kozelsky@msvk.cz
Bc. Badošková Martina
Cataloguing of periodicals
596 118 881, kl. 230 martina.badoskova@msvk.cz
Nováková Jindra
596 118 881, kl. 230 jindra.novakova@msvk.cz
Štrimpfl Marek
596 118 881, kl. 230 marek.strimpfl@msvk.cz

Library Services Department

Mgr. Szöke Pavlína
Head of department
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 pavlina.szoke@msvk.cz

Library Services Department – Lending Room

Csabolová Veronika
Loan desk
596 118 881, kl. 216 veronika.csabolova@msvk.cz
Bc. Jílková Veronika
Loan desk
596 118 881, kl. 226 veronika.jilkova@msvk.cz
Bc. Křížová Judita
Loan desk
596 118 881, kl. 216 judita.krizova@msvk.cz
Modrovičová Lucie
Loan desk
596 118 881, kl. 216 lucie.modrovicova@msvk.cz
Bláhová Bohdana
596 118 881, kl. 215 bohdana.blahova@msvk.cz
Kolářová Šárka
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
596 118 881, kl. 215
Schimanková Miluše
596 118 881, kl. 215

Library Services Department – Information

Bc. Podešvová Dana
Information
596 118 881, kl. 213, 596 138 328 dana.podesvova@msvk.cz

Library Services Department – Reader's Registration

Fedorová Anna
Readers registration
596 118 881, kl. 229 anna.fedorova@msvk.cz

Library Services Department – Interlibrary loans

Mgr. Sisková Kateřina
Interlibrary loan services
596 118 881, kl. 227 katerina.siskova@msvk.cz

Library Services Department – Study Room and Magazine Lending

Kuzníková Anna
Study room and magazine lending
596 118 881, kl. 205 anna.kuznikova@msvk.cz
Nitschová Eva
Study room and magazine lending
596 118 881, kl. 205 eva.nitschova@msvk.cz
Mgr. Rončková Jarmila
Special Collections Department
596 118 881, kl. 207 jarmila.ronckova@msvk.cz
PhDr. Svozilová Věra
Special Collections Department
596 118 881, kl. 207 vera.svozilova@msvk.cz
Mgr. Škapová Iveta
Special Collections Department
596 118 881, kl. 222 iveta.skapova@msvk.cz

Economy and Operation Department

Ing. Teichmannová Ivana
Head of department
596 138 329, 724 044 292 ivana.teichmannova@msvk.cz
Bolková Lucie
Účtárna
596118881 kl. 210, 734 891 310 lucie.bolkova@msvk.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 lenka.krizakova@msvk.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237 michaela.svetnicka@msvk.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 katerina.sevcikova@msvk.cz
Bc. Seberová Radmila
Reprographic workshop
596 118 881, kl. 228 radmila.seberova@msvk.cz
Vojtášková Ester
Reprographic workshop
596 118 881, kl. 228 ester.vojtaskova@msvk.cz
Gengela Tomáš
Operations and upkeeping
596 118 881, kl. 224 tomas.gengela@msvk.cz
Legindi Zbigniew
Operations and upkeeping
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 zbigniew.legindi@msvk.cz
Haftová Jana
Cloakroom
596 118 881, kl. 201
Ing. Hromjáková Olga
Cloakroom
596 118 881, kl. 201
Czenliková Jaroslava
Cleaning of collections
596 118 881, kl. 228 jaroslava.czenlikova@msvk.cz
Lampartová Šárka
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Copyright © 2009 - 2021 Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
Webdesign Winternet