Staff and departments

Management

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Directress of the library
607 755 899, 596138285 kl. 202 libuse.foberova@msvk.cz
Roupcová Markéta
Assistant of Directress
596 138 240, 596118881 kl. 203 msvk@msvk.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Project manager
725 463 496, 596138270 kl. 222 monika.oravova@msvk.cz

Centre of Education, Science, Research, Development and Digitisation

Mgr. Tassanyi Pavlína
Head of department
730 540 790 pavlina.tassanyi@msvk.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
ICT
596 138 257, 602 193 152 zdenek.franek@msvk.cz
Ing. Prokel Miroslav
ICT
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 miroslav.prokel@msvk.cz
Mgr. Mrázová Michaela
Student center
596 118 881 kl. 217 michaela.mrazova@msvk.cz
Mgr. Plisková Kamila
Student center
596 118 881, kl. 217 kamila.pliskova@msvk.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitisation
596 118 881, kl. 235 michaela.adamcikova@msvk.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitisation
596 118 881, kl. 235 ales.drahotussky@msvk.cz
Mgr. Maruš Jakub
Digitisation
596 118 881, kl. 217 jakub.marus@msvk.cz
Mgr. Krejčí Radka
Education and Regional Services
596 118 812, 603 899 565 radka.krejci@msvk.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Education and Regional Services
596 118 812, 725 488 882 petra.sevcikova@msvk.cz

Acquisition Department

Mgr. Staňová Dagmar
Head of department
731 680 947, 596118881 kl. 220 dagmar.stanova@msvk.cz
Bc. Csabolová Světluše
Acquisition of collections
596 118 881, kl. 218 svetluse.csabolova@msvk.cz
Uhlířová Sultana
Acquisition of collections
596 118 881, kl. 218 sultana.uhlirova@msvk.cz
Macháčová Lada
Stock revision
596 118 881, kl. 218 lada.machacova@msvk.cz
Holbergová Pavla
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 pavla.holbergova@msvk.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 dagmar.hurnikova@msvk.cz
Bc. Kazíková Jana
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 jana.kazikova@msvk.cz
Štverka Bohuslav
Name cataloguing
596 118 881, kl. 223 bohuslav.stverka@msvk.cz
Mgr. Grossmannová Jana
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 jana.grossmannova@msvk.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 katerina.hruskova@msvk.cz
Mgr. Kozelský Michal
Subject cataloguing
596 118 881, kl. 219 michal.kozelsky@msvk.cz
Bc. Badošková Martina
Cataloguing of periodicals
596 118 881, kl. 230 martina.badoskova@msvk.cz
Nováková Jindra
596 118 881, kl. 230 jindra.novakova@msvk.cz
Štrimpfl Marek
596 118 881, kl. 230 marek.strimpfl@msvk.cz

Library Services Department

Mgr. Szöke Pavlína
Head of department
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 pavlina.szoke@msvk.cz

Library Services Department – Lending Room

Csabolová Veronika
Loan desk
596 118 881, kl. 216 veronika.csabolova@msvk.cz
Bc. Jílková Veronika
Loan desk
596 118 881, kl. 216 veronika.jilkova@msvk.cz
Bc. Křížová Judita
Loan desk
596 118 881, kl. 216 judita.krizova@msvk.cz
Modrovičová Lucie
Loan desk
596 118 881, kl. 216 lucie.modrovicova@msvk.cz
Bláhová Bohdana
596 118 881, kl. 215 bohdana.blahova@msvk.cz
Kolářová Šárka
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
596 118 881, kl. 215
Schimanková Miluše
596 118 881, kl. 215 miluse.schimankova@msvk.cz

Library Services Department – Information

Bc. Podešvová Dana
Information
596 118 881, kl. 213, 596 138 328 dana.podesvova@msvk.cz

Library Services Department – Reader's Registration

Fedorová Anna
Readers registration
596 118 881, kl. 229 anna.fedorova@msvk.cz

Library Services Department – Interlibrary loans

Mgr. Sisková Kateřina
Interlibrary loan services
596 118 881, kl. 227 katerina.siskova@msvk.cz

Library Services Department – Study Room and Magazine Lending

Kuzníková Anna
Study room and magazine lending
596 118 881, kl. 205 anna.kuznikova@msvk.cz
Nitschová Eva
Study room and magazine lending
596 118 881, kl. 205 eva.nitschova@msvk.cz
Mgr. Rončková Jarmila
Special Collections Department
596 118 881, kl. 207 jarmila.ronckova@msvk.cz
PhDr. Svozilová Věra
Special Collections Department
596 118 881, kl. 207 vera.svozilova@msvk.cz
Mgr. Škapová Iveta
Special Collections Department
596 118 881, kl. 222 iveta.skapova@msvk.cz

Economy and Operation Department

Ing. Teichmannová Ivana
Head of department
596 138 329, 724 044 292 ivana.teichmannova@msvk.cz
Bolková Lucie
Účtárna
596118881 kl. 210, 734 891 310 lucie.bolkova@msvk.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 lenka.krizakova@msvk.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237 michaela.svetnicka@msvk.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 katerina.sevcikova@msvk.cz
Bc. Seberová Radmila
Reprographic workshop
596 118 881, kl. 228 radmila.seberova@msvk.cz
Vojtášková Ester
Reprographic workshop
596 118 881, kl. 228 ester.vojtaskova@msvk.cz
Legindi Zbigniew
Operations and upkeeping
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 zbigniew.legindi@msvk.cz
Czenliková Jaroslava
Cleaning of collections
596 118 881, kl. 228 jaroslava.czenlikova@msvk.cz
Haftová Jana
Cloakroom
596 118 881, kl. 201
Ing. Hromjáková Olga
Cloakroom
596 118 881, kl. 201
Lampartová Šárka
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Cleaner
596 118 881, kl. 228
Copyright © 2009 - 2021 Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
Webdesign Winternet