Kalendář akcí MSVK
«srpen / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Elektronické zdroje

Volně dostupné zdroje


ČESKÉ DATABÁZE

Název databáze

Obor

Popis

Knihovny.cz všeobecné Portál pro prohledávání katalogů a zdrojů českých knihoven.
Česká národní bibliografie všeobecné Ucelený zdroj bibliografických záznamů o informačních pramenech, vycházejících na území naší republiky. Obsahuje následující databáze: České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Disertace, Jmenné autority, Periodika vydávaná na území ČR, Speciální dokumenty a Zahraniční bohemika.
ANL články všeobecné Bibliografie - výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících.
Theses.cz všeobecné Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací.
ASEP - publikační činnost Akademie věd ČR všeobecné Eviduje publikační činnost pracovníků Akademie věd ČR.
Google Scholar všeobecné Vyhledávač odborných a vědeckých textů.
NUŠL - Národní úložiště šedé literatury všeobecné Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je vytvořit rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných a polopublikovaných publikací.
Národní knihovna ČR všeobecné Báze Národní knihovny České republiky.
Biografie Těšínského Slezska Slezsko Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska - Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego.
Geobibline geografie Geografická bibliografie ČR online - databáze dokumentů, které se věnují českým geografickým reáliím.
Manuscriptorium rukopisy Databáze vzácných rukopisů, starých tisků a map je výsledkem digitalizačního projektu historických dokumentů na území ČR a Evropy. U dokumentů, které byly digitalizovány, jsou online dostupné i jejich obrazové kopie.
Medvik, BMČ lékařství, zdravotnictví Bibliographia medica Čechoslovaca a databáze Medvik obsahují bibliografické záznamy o lékařství, zdravotnictví a příbuzných oborech. Záznamy o primárních dokumentech jsou zpracovávány od roku 1977 do současnosti. Zahrnuje také tezaurus MESH - řízený slovník termínů z biomedicíny, vytvářeného od roku 1969 americkou Národní lékařskou knihovnou.
Pedagogická bibliografická databáze pedagogika Obsahuje anotované bibliografické záznamy článků a monografií (české i zahraniční) s pedagogickou problematikou.
ZAHRANIČNÍ DATABÁZE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vyhledávací program zaměřený především na akademické zdroje s otevřeným přístupem. 70 % indexovaných dokumentů je přístupných v plném textu.

DART-Europe

Portál pro přístup k více než 600 000 vysokoškolským pracím na 586 univerzitách ve 28 evropských zemích. Databázi spravuje University College London.

Deutsche digitale Bibliothek

Německá digitální knihovna zpřístupňuje národní kulturní dědictví uchovávané asi ve 30 0000 německých kulturních a vědeckých institucích. Zachycuje více než 18 mil. digitálních objektů.

DiVa

Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským pracím ze 40 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. Vznikl v roce 2000.

DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access Journals.

Electronic Theses Online Service - EthOS

Databáze obsahuje asi 400 000 záznamů doktorských prací z Velké Británie z více než 120 institucí, z toho asi 160 000 je v plném textu. Buduje British Library.

ERIC

Education Resources Information Center - rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání: bibliografické záznamy článků z více než 1,3 mil. zejména recenzovaných časopisů, knih, konferenčních sborníků, vědeckých a vzdělávacích materiálů. Součástí databáze ERIC jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací.

Evropská knihovna

Evropská knihovna poskytuje centrální přístup k online katalogům a digitálním sbírkám evropských národních knihoven. Umožňuje najednou vyhledávat ve fondech více než 20 národních knihoven. Prostřednictvím Evropské knihovny je možno se dostat buď k digitalizovaným zdrojům, nebo k bibliografickým odkazům na jednotlivá díla.

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek [Universität Regensburg]

Přístup k plnotextovým elektronickým časopisům (pouze volné zdroje - zelená tečka).

Karlsruher Virtueller Katalog -KVK

Virtuální souborný katalog německých, švýcarských a dalších zahraničních knihoven.

Network-tools

Síťové nástroje.

Open Access Theses and Dissertations - OATD

Zachycuje téměř 3 mil. vysokoškolských prací z více než 1000 univerzit a výzkumných institucí z různých zemí v plném textu. Původně obsahoval pouze práce amerických univerzit.

Open Gray

Bibliografická databáze obsahuje více než 800 000 záznamů šedé literatury vytvořené v evropských zemích. Obsahuje nepublikované nebo polopublikované dokumenty, např. materiály z konferencí, vysokoškolské práce atd.

Portál GetInfo

Portál zejména pro oblast techniky a přírodních věd. Pokrývá asi 170 mil. dokumentů. Umožňuje souběžné prohledávání mnoha odborných databází, nabídek vydavatelů a katalogů knihoven. Portál buduje Technische Informationsbibliothek v Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v Německu pro oblast techniky, architektury, chemie, informatiky, matematiky a fyziky.

PQDT Open

Přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Produkt firmy ProQuest.

PubMed

Tento zdroj zpřístupňuje miliony záznamů biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, Life Science časopisů a e-knih. PubMed citace a abstrakta zahrnují pole biomedicíny a zdraví, část oblasti přírodních věd, behaviorální vědy, chemické vědy a bioinženýrství. Záznamy mohou obsahovat linky na plný text.

Science.gov

Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních institucí USA.

WorldWideScience.gov

Brána prohledává asi 100 databází ze 70 zemí. Prohledává také databázi České Akademie věd.


Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.