Kalendář akcí MSVK
«říjen / 2018»
PoÚtStČtSoNe
1 akce pro veřejnost 2 3 4 akce pro veřejnost 5 6 7
8 akce pro knihovníky 9 akce pro veřejnost akce pro knihovníky 10 11 12 13 14
akce pro knihovníky 15 16 akce pro veřejnost akce pro knihovníky 17 akce pro knihovníky 18 19 20 21
akce pro knihovníky 22 akce pro knihovníky 23 akce pro knihovníky 24 25 26 akce pro veřejnost 27 28
akce pro knihovníky 29 akce pro veřejnost 30 akce pro knihovníky 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Elektronické zdroje

Volně dostupné zdroje


ČESKÉ DATABÁZE

Název databáze

Popis databáze

BiblioMedica

Databáze obsahuje bibliografické záznamy o lékařství, zdravotnictví a příbuzných oborech. Záznamy o primárních dokumentech jsou zpracovávány od roku 1977 do současnosti. Obsahuje následující báze dat:
Báze BMČ (Bibliographia Medica Čechoslovaca) je registrující národní bibliografií z oblasti medicíny a příbuzných oborů.
Báze LOK obsahuje adresář institucí v ČR, které přispívají do Souborného katalogu zahraničních lékařských periodik.
Tezaurus MESH - řízený slovník termínů z biomedicíny, vytvářeného od roku 1969 americkou Národní lékařskou knihovnou.

ASEP - publikační činnost Akademie věd ČR Eviduje publikační činnost pracovníků Akademie věd ČR

Citation Linker Jednotné informační brány [SFX JIB]

Linkovací formulář pro SFX server JIB

Česká národní bibliografie

Ucelený zdroj bibliografických záznamů o informačních pramenech, vycházejících na území naší republiky. Obsahuje následující databáze: České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Disertace, Jmenné autority, Periodika vydávaná na území ČR, Speciální dokumenty a Zahraniční bohemika.

Geobibline

Geografická bibliografie ČR online - databáze dokumentů, které se věnují českým geografickým reáliím.

Google Scholar [Google]

Vyhledávač odborných a vědeckých textů

Infozdroje.cz

Zahraniční elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum, vzdělávání a podnikání

JIB

Jednotná informační brána (portál)

Manuscriptorium

Databáze vzácných rukopisů, starých tisků a map je výsledkem digitalizačního projektu historických dokumentů na území ČR. U dokumentů, které byly digitalizovány, jsou online dostupné i jejich obrazové kopie.

MetaLib KIV

Paralelní vyhledávač Oborové brány Knihovnictví a informační věda

MetaLib MUS

Paralelní vyhledávač Oborové brány Musica

NKP ČR

Báze Národní knihovny České republiky

NUŠL - Národní úložiště šedé literatury

Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je vytvořit rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných a polopublikovaných

Pedagogická bibliografická databáze

Obsahuje anotované bibliografické záznamy článků a monografií (české i zahraniční) s pedagogickou problematikou.

Slovník Těšínského Slezska

Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska

Theses.cz Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací.
ZAHRANIČNÍ DATABÁZE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Vyhledávací program zaměřený především na akademické zdroje s otevřeným přístupem. 70 % indexovaných dokumentů je přístupných v plném textu.

DART-Europe

Portál pro přístup k více než 600 000 vysokoškolským pracím na 586 univerzitách ve 28 evropských zemích. Databázi spravuje University College London.

Deutsche digitale Bibliothek

Německá digitální knihovna zpřístupňuje národní kulturní dědictví uchovávané asi ve 30 0000 německých kulturních a vědeckých institucích. Zachycuje více než 18 mil. digitálních objektů.

DiVa

Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským pracím ze 40 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. Vznikl v roce 2000.

DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access Journals.

eDOC - Suche Portál buduje Österreichischer Bibliothekenverbund (Rakouský svaz knihoven). Obsahuje zejména titulní listy a obsahy publikací. Zachycuje přes 800 000 dokumentů.

Electronic Theses Online Service - EthOS

Databáze obsahuje asi 400 000 záznamů doktorských prací z Velké Británie z více než 120 institucí, z toho asi 160 000 je v plném textu. Buduje British Library.

Evropská knihovna

Evropská knihovna poskytuje centrální přístup k online katalogům a digitálním sbírkám evropských národních knihoven. Umožňuje najednou vyhledávat ve fondech více než 20 národních knihoven. Prostřednictvím Evropské knihovny je možno se dostat buď k digitalizovaným zdrojům, nebo k bibliografickým odkazům na jednotlivá díla.

EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek [Universität Regensburg]

Přístup k plnotextovým elektronickým časopisům (pouze volné zdroje - zelená tečka).

Karlsruher Virtueller Katalog -KVK

Virtuální souborný katalog německých, švýcarských a dalších zahraničních knihoven.

Network-tools

Síťové nástroje.

Open Access Theses and Dissertations - OATD

Zachycuje téměř 3 mil. vysokoškolských prací z více než 1000 univerzit a výzkumných institucí z různých zemí v plném textu. Původně obsahoval pouze práce amerických univerzit.

Open Gray

Bibliografická databáze obsahuje více než 800 000 záznamů šedé literatury vytvořené v evropských zemích. Obsahuje nepublikované nebo polopublikované dokumenty, např. materiály z konferencí, vysokoškolské práce atd.

Portál GetInfo

Portál zejména pro oblast techniky a přírodních věd. Pokrývá asi 170 mil. dokumentů. Umožňuje souběžné prohledávání mnoha odborných databází, nabídek vydavatelů a katalogů knihoven. Portál buduje Technische Informationsbibliothek v Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v Německu pro oblast techniky, architektury, chemie, informatiky, matematiky a fyziky.

PQDT Open

Přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Produkt firmy ProQuest.

Science.gov

Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních institucí USA.

WorldWideScience.gov

Brána prohledává asi 100 databází ze 70 zemí. Prohledává také databázi České Akademie věd.


Copyright © 2018 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.