Databáze

Knihovna předplácí přístup do licencovaných vědeckých databází, které obsahují množství odborných článků z různých oborů. Několik databází také sama vytváří a do dalších umožňuje přístup (pouze) z budovy. 

Vědecké databáze (online)

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům je umožněn pouze registrovaným uživatelům, kteří mají vyrovnány finanční pohledávky vůči knihovně. Přihlášení vyžaduje číslo čtenářského průkazu a heslo (uživatel volí během registrace). Pokud ještě nejste zaregistrování, můžete využít vzdálenou registraci

Název  Popis

EBSCO

Academic Search Complete obsahuje více než 6 500 časopisů z různých oborů (biologie, fyzika, geologie, hudba, chemie, lingvistika, matematika, právo, psychologie, sociologie a mnoho dalších). Od roku 2018 je databáze rozšířena na verzi Academic Search Ultimate - k dispozici je tak již více než 10 000 časopisů až do roku 1887.
Odborná lékařská databáze EBSCO MEDLINE Complete zpřístupňuje více než 1 800 časopisů z oblasti biomedicíny a zdravotní péče. Seznam titulů najdte zde

ProQuest

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Vyhledávat lze z více než 29 000 odborných časopisů, z nichž přes 22 000 je s plnými texty; dále databáze obsahuje více než 264 000 disertačních prací a 455 000 konferenčních příspěvků a zpráv (včetně The Wall Street Journal a Los Angeles Times).

Využijte volný přístup do databáze Coronavirus Research Database a získejte přístupp k relevantní odborné literatuře týkající se nového koronaviru (COVID-19). K dispozici k jsou plné texty pokrývající všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Databáze obsahuje časopisy, preprinty, dizertace, konferenční příspěvky a další zdroje významných světových vydavatelství (Springer Nature, Taylor & Francis, BMJ, ad.).

Databáze přístupné pouze v knihovně

Přístup k těmto zdrojům je v oddělení bibliografie (Anopress, ASPI, ČSN online) a oddělení speciálních fondů (ČSN online).

Název  Popis 
Anopress Databáze TamTam obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy publicistických rozhlasových i televizních relací. Archiv článků je od roku 1996. Aktualizace je denní.
Databáze je spoolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury.
ASPI Automatizovaný systém právních informací obsahuje právní předpisy registrované ve Sbírce zákonů, Zbierce zakonov, Úředním listě, Ústředním věstníku ČSR a SSR. Mezi předpisy jsou zařazeny také nálezy ústavního soudu. Text zákonů je v aktualizovaném znění se zachováním jednotlivých znění textu až po jeho původní podobu. Dále obsahuje literaturu (anotace z právnické a ekonomické literatury, výklady k předpisům a komentáře významných autorů) a judikaturu a stanoviska soudů. Zde se zpracovávají i nepublikovaná rozhodnutí soudů. Databáze je spolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury.
ČSN online

Obsahuje plné texty všech platných a některých neplatných (od r. 1999) českých technických norem. Databáze umožňuje jednoduché vyhledávání a prohlížení ve formátu PDF, normy není možno tisknout ani stahovat.

Databáze vytvářené v knihovně

Digitální knihovna MSK obsahuje digitalizované dokumenty významné pro kulturní, společenské, ekonomické, politické a náboženské dějiny obcí a měst v Moravskoslezském kraji. Jde o především periodika a monografie z 19. a 1. poloviny 20. století, které jsou uloženy v různých paměťových institucích regionu (archivech, muzeích a knihovnách). Knihovna je průběžně doplňována. 

Regionální e-knihy - soubor regionálních elektronických knih zahrnuje autorsky volná díla místních autorů. Obsahuje e-knihy ve formátech vhodných pro čtečky elektronických knih a jiná čtecí zařízení.

Retrospektivní regionální bibliografie - umožňuje vyhledávání informací o Moravskoslezském kraji od nejstarší doby do současnosti. Obsahuje záznamy knih, seriálů, statí a článků, které se svým obsahem vztahují k uvedenému regionu. Mapují historický, politický, hospodářský, společenský či kulturní život. Bibliografie umožňuje vyhledávat podle autora, názvu, zdrojového dokumentu, klíčového slova, roku vydání aj. Jednotlivá kritéria je možné kombinovat. Vlastníky dokumentů jsou různé instituce. Pokud je jako vlastník uvedena Moravskoslezská vědecká knihovna, lze o dokument požádat prostřednictvím on-line katalogu MSVK. Databáze se skládá z částí:

  • Ostrava - obsahuje veškerou dostupnou literaturu, která byla o Ostravě a přilehlém regionu publikována do 31. 12. 2008. Období let 2009–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována.
  • Karvinsko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu, která byla o tomto regionu publikována do 31. 12. 2000. Období let 2001–2012 bylo doplněno záznamy monografií a článků z katalogu MSVK. Od roku 2013 je průběžně doplňována. 
  • Frýdecko-Místecko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
  • Novojičínsko - obsahuje veškerou dostupnou literaturu (od nejstarší doby do současnosti), která byla o tomto regionu publikována. Je průběžně doplňována.
  • Opavsko - v online katalogu naleznete záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. Ucelenou bibliografii Opavska můžete prozatím nalézt v tištěné podobě v publikaci Bibliografie okresu Opava z roku 1999.
  • Bruntálsko - v online katalogu naleznete pouze záznamy, které byly a jsou vytvářeny ze současně vycházejících zdrojů. 
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě