Kalendář akcí MSVK
«prosinec / 2016»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 akce pro knihovníky 7 akce pro knihovníky 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 akce pro veřejnost 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Služby pro knihovny

Služby pro knihovny


Adresář knihoven kraje poskytuje přehled o knihovnách různých sítí v Moravskoslezském kraji. Knihovny lze vyhledávat podle různých hledisek nebo přímým zadáním místa, kde působí. Další informace o konkrétní knihovně lze získat kliknutím na její název, případně na ikonku, která vás přesměruje přímo na webové stránky, sociální sítě nebo do on-line katalogu knihovny.

Část Regionální funkce slouží pro interní potřeby registrovaných knihoven z regionu. V úvodu obsahuje krátkou charakteristiku a význam těchto služeb a dále seznam knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí a odkazy na jejich "regionální" webové stránky. Pro další přístup se musíte přihlásit přihlašovacím jménem a heslem pro konkrétní knihovnu. Přihlašovací údaje vám budou přiděleny správcem sekce na požádání.

Dokumenty ke stažení - zde jsou metodické pokyny, koncepční materiály, zprávy o činnosti v rámci regionálních funkcí knihoven i prezentace ze seminářů.

Vzdělávání pro knihovny - zde si můžete vybírat z připravovaných akcí, přihlášky a pozvánky najdete přímo v kalendáři akcí. Najdete tu i informace o aktuálně pořádaných kurzech pro knihovníky.

V části SKIP10 (regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj) naleznete informace o Klubu dětských knihoven Klubko.

V části SDRUK jsou veškeré informace o činnosti zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení knihoven ČR.

Aktuality

Vyhlášení dotačních programů MK ČR 2017 - VISK, K21. Uzávěrka je 10. prosince 2016!!!

Na portálu Knihovny.cz se již můžete podívat na adresáře knihoven, seznámit se s nejpůjčovanějšími knihami roku 2015, podívat se na seznam zapojených knihoven a zdrojů. Široké veřejnosti bude portál přístupný od 26.10.2016. Ale vy si již dnes můžete například spárovat účty, podívat se na projekty knihoven, významné akce a mnoho dalšího!

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Na podzim 2016 byl zveřejněn katalog 2015/2016 - viz http://www.nejlepsiknihydetem.cz/

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2016/2017 - SKIP ČR vyhlašuje již devátý ročník tohoto projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Více informací zde.

Knihovnické ceny za rok 2016 byly uděleny - Knihovna roku 2016 a Městská knihovna roku 2016 - Cena SKIP.

Na stránkách jednotlivých podprogramů programu VISK http://visk.nkp.cz/ najdete ke stažení pokyny a formulář pro vyúčtování dotace za rok 2016.

Konference Architektura knihoven byla velmi zajímavá. Pokud jste se nemohli zúčastnit, podívejte se na prezentace a fotografie z akce, která proběhla v červnu 2016 v Hradci Králové.

Cena českých knihovníků 2016 byla udělena 15. června 2016 v Hradci Králové. Gratulujeme Mgr. M. Sabelové! Více informací zde.

Mezinárodní konference Profese knihovník proběhla v Karviné.Sborník z konference zde.

Databáze osiřelých děl - velké množství osiřelých děl je obsaženo ve sbírkách knihoven a muzeí, archivech veřejnoprávních vysílatelů a jiných podobných institucí, které ale bez souhlasu nositelů práv nemohou toto kulturní bohatství prakticky využívat. Úprava osiřelých děl zavedla v celoevropském měřítku výjimku, která institucím s veřejným posláním umožňuje ve vymezeném rozsahu a za stanovených podmínek takováto díla digitalizovat a dále prostřednictvím internetu zpřístupňovat široké veřejnosti.

Zajímavou publikaci s názvem Přijímání výzvy (Tvorba nové vize veřejných knihoven) si můžete stáhnout ve formátu pdf.Dporučujeme všem, kteří pracují na nové koncepci, strategii nebo vizi. Inspirujte se!

Na stránce Ministerstva kultury je k dispozici ke stažení Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025), zahrnuje také pasáže, které se týkají knihoven a muzeí.

V rámci projektu Odpovědný zastupitel je k dispozici nové vydání Příručky pro člena zastupitelstva obce, jejímž obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe.

Manifest UNESCO/IFLA o multikulturní knihovně - více zde.

Rovný přístup, standard Handicap Friendly - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením ke stažení zde. Tištěná podoba je k vyzvednutí v OKS u Mgr. Petry Ševčíkové.

Metodické opory k informačnímu vzdělávání - možnost stáhnout sylabus Masarykovy knihovny ve Vsetíně zde.

Databanka vzdělávacích programů KDK SKIP ČR - určená pro inspiraci knihovníkům všech typů knihoven.

Služby knihoven knihovnám (krajské programy regionálních funkcí knihoven) jsou určeny nejen knihovnám, ale především starostům obcí a jejich zastupitelům. Text ke stažení zde.

Standard pro dobrou knihovnu je již druhou (novelizovanou) verzí metodického pokynu MK. Text ke stažení zde.

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví.Text ke stažení zde.

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 ukazuje komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů. Text ke stažení zde.

Výsledky průzkumu České děti jako čtenáři 2013 jsou uveřejněny na stránce Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny - Odborné činnosti a poradenství - Čtenářství .

Víte, že:

  • podle publikace Kultura České republiky v číslech (2016) patří mezi TOP knihovny podle počtu výpůjček na 1 obyvatele i Knihovna města Ostravy a Knihovna Petra Bezruče v Opavě?
  • se připravuje velká novela autorského zákona?
  • 23. března 2016 zahájila Evropská komise veřejné konzultace týkající se problematiky autorského práva?

Autor: Marie Šedá
Pošli e-mailem

Copyright © 2016 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.