Kalendář akcí MSVK
«říjen / 2016»
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
celostátní akce 10 celostátní akce 11 akce pro knihovníky 12 13 14 15 16
17 akce pro knihovníky 18 akce pro knihovníky 19 akce pro knihovníky 20 akce pro knihovníky 21 22 23
24 akce pro veřejnost 25 akce pro veřejnost akce pro knihovníky 26 27 28 29 30
akce pro knihovníky 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Služby pro knihovny

Služby pro knihovny


Adresář knihoven kraje poskytuje přehled o knihovnách různých sítí v Moravskoslezském kraji. Knihovny lze vyhledávat podle různých hledisek nebo přímým zadáním místa, kde působí. Další informace o konkrétní knihovně lze získat kliknutím na její název, případně na ikonku, která vás přesměruje přímo na webové stránky, sociální sítě nebo do on-line katalogu knihovny.

Část Regionální funkce slouží pro interní potřeby registrovaných knihoven z regionu. V úvodu obsahuje krátkou charakteristiku a význam těchto služeb a dále seznam knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí a odkazy na jejich "regionální" webové stránky. Pro další přístup se musíte přihlásit přihlašovacím jménem a heslem pro konkrétní knihovnu. Přihlašovací údaje vám budou přiděleny správcem sekce na požádání.

Dokumenty ke stažení - zde jsou metodické pokyny, koncepční materiály, zprávy o činnosti v rámci regionálních funkcí knihoven i prezentace ze seminářů.

Vzdělávání pro knihovny - zde si můžete vybírat z připravovaných akcí, přihlášky a pozvánky najdete přímo v kalendáři akcí. Najdete tu i informace o aktuálně pořádaných kurzech pro knihovníky.

V části SKIP10 (regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj) naleznete informace o Klubu dětských knihoven Klubko.

V části SDRUK jsou veškeré informace o činnosti zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení knihoven ČR.

Aktuality

Na portálu Knihovny.cz se již můžete podívat na adresáře knihoven, seznámit se s nejpůjčovanějšími knihami roku 2015, podívat se na seznam zapojených knihoven a zdrojů. Široké veřejnosti bude portál přístupný od 26.10.2016. Ale vy si již dnes můžete například spárovat účty, podívat se na projekty knihoven, významné akce a mnoho dalšího!

Týden knihoven 2016 - 20. ročník této akce proběhne ve dnech 3. - 9. října. Letošní motto zní: BRAŇTE KNIHU! Více informací zde.

Na stránkách jednotlivých podprogramů programu VISK http://visk.nkp.cz/ najdete ke stažení pokyny a formulář pro vyúčtování dotace za rok 2016.

Konference Architektura knihoven byla velmi zajímavá. Pokud jste se nemohli zúčastnit, podívejte se na prezentace a fotografie z akce, která proběhla v červnu 2016 v Hradci Králové.

Cena českých knihovníků 2016 byla udělena 15. června 2016 v Hradci Králové. Gratulujeme Mgr. M. Sabelové! Více informací zde.

Mezinárodní konference Profese knihovník proběhla v Karviné.Sborník z konference zde.

Knihovnická K2 je opět vyhlášena! Moravskoslezský kraj ve spolupráci v MSVK vyhlásil již 2. ročník této soutěže. Ocenění budou předána v 5. 10. 2016 v Týdnu knihoven.

Databáze osiřelých děl - velké množství osiřelých děl je obsaženo ve sbírkách knihoven a muzeí, archivech veřejnoprávních vysílatelů a jiných podobných institucí, které ale bez souhlasu nositelů práv nemohou toto kulturní bohatství prakticky využívat. Úprava osiřelých děl zavedla v celoevropském měřítku výjimku, která institucím s veřejným posláním umožňuje ve vymezeném rozsahu a za stanovených podmínek takováto díla digitalizovat a dále prostřednictvím internetu zpřístupňovat široké veřejnosti.

Konference Kniha ve 21. století pořádána Slezskou univerzitou v Opavě skončila. Nezapomeňte sledovat web konference, průběžně se na něm objevují příspěvky a samozřejmě sborník, který vydá MZK Brno (spolupořadatel konference).

Zajímavou publikaci s názvem Přijímání výzvy (Tvorba nové vize veřejných knihoven) si můžete stáhnout ve formátu pdf.Dporučujeme všem, kteří pracují na nové koncepci, strategii nebo vizi. Inspirujte se!

Příklady dobré praxe PR v českých knihovnách od Věry Ondřichové je rovněž ke stažení. Součástí této publikace i Manifest knihoven.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydává druhé aktualizované vydání publikace Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. Oproti vydání z roku 2012 (pouze elektronickému) nová Metodika přináší změny související především s novým občanským zákoníkem či s chystaným novým zákonem o dobrovolnictví.

Kulturní a kreativní průmysly jsou oblastí, který by vás mohla zaujmout i inspirovat. Institut umění vydal už dvě obsáhlé publikace: Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - I. svazek (s podtitulem Vymezení, kvanitativní mapování a strategické dokumenty), na který navazuje další svazek: Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - II. svazek s podtitulem Stav, potřeby a trendy. Publikace nahlíží na celou problematiku komplexně, přičemž důraz je kladen na zmapování silných i slabých stránek a jejich možností řešení.

Na stránce Ministerstva kultury je k dispozici ke stažení Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025), zahrnuje také pasáže, které se týkají knihoven a muzeí.

V rámci projektu Odpovědný zastupitel je k dispozici nové vydání Příručky pro člena zastupitelstva obce, jejímž obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe.

Manifest UNESCO/IFLA o multikulturní knihovně - více zde.

Rovný přístup, standard Handicap Friendly - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením ke stažení zde. Tištěná podoba je k vyzvednutí v OKS u Mgr. Petry Ševčíkové.

V sekci vzdělávání jsou vystaveny akce na rok 2016.

Metodické opory k informačnímu vzdělávání - možnost stáhnout sylabus Masarykovy knihovny ve Vsetíně zde.

Databanka vzdělávacích programů KDK SKIP ČR - určená pro inspiraci knihovníkům všech typů knihoven.

Služby knihoven knihovnám (krajské programy regionálních funkcí knihoven) jsou určeny nejen knihovnám, ale především starostům obcí a jejich zastupitelům. Text ke stažení zde.

Standard pro dobrou knihovnu je již druhou (novelizovanou) verzí metodického pokynu MK. Text ke stažení zde.

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví.Text ke stažení zde.

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 ukazuje komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů. Text ke stažení zde.

Dobrovolnictví v kultuře - Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění se vztahuje i na praxi knihoven. Text ke stažení zde.

Výsledky průzkumu České děti jako čtenáři 2013 jsou uveřejněny na stránce Národní knihovny ČR - Informace pro knihovny - Odborné činnosti a poradenství - Čtenářství .

Víte, že:

  • podle publikace Kultura České republiky v číslech (2016) patří mezi TOP knihovny podle počtu výpůjček na 1 obyvatele i Knihovna města Ostravy a Knihovna Petra Bezruče v Opavě?
  • se připravuje velká novela autorského zákona?
  • 23. března 2016 zahájila Evropská komise veřejné konzultace týkající se problematiky autorského práva?
  • se diskutuje novela knihovního zákona?
  • se připravuje nový zákon o kultuře?

Autor: Marie Šedá
Pošli e-mailem

Copyright © 2016 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.