Kalendář akcí MSVK
«červenec / 2017»
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Pro média » Ekocentrum

Přehled realizovaných aktivit


V rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě bylo v letech 2009-2010 uspořádáno 27 vzdělávacích akcí (besed a přednášek) pro různé skupiny obyvatel (žáci základních škol, studenti vysokých škol atd.). Byla zorganizována vědomostní soutěž 9x o zelené energii, výstavka o obnovitelných zdrojích energie atd. Po celou dobu realizace projektu byla v knihovně dostupná databáze ENVIROnetBASE. Přehled všech realizovaných aktivit je uveden níže.


Červenec 2010 - publikace Obnovitelné zdroje energie
(nejen) pro knihovny

Byla vydána publikace s názvem Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny. Brožurka je distribuována zdarma do knihoven a škol v kraji a je také k dispozici k vyzvednutí na pracovišti bibliograficko-informační služby (poradna).

Fotogalerie

28. 6. 2010 - besedy Příroda pro nejmenší

V Městské knihovně v Novém Jičíně se 28. 6. 2010 uskutečnily 3 besedy určené dětem z 1. stupně základních škol, které se prostřednictvím písniček a ukázek z animovaných filmů seznamovaly s tím, jak by se měly chovat k přírodě kolem sebe. Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa. Celkem se akce zúčastnilo 82 žáků.

Fotogalerie

14. 4. - 31. 5. 2010 - výstavka Obnovitelné zdroje energie

Ve vstupních prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla zpřístupněna výstavka o obnovitelných zdrojích energie. Zájemci si mohli prohlédnout mimo jiné knihy a časopisy z fondu knihovny, které se věnují uvedené problematice.

Fotogalerie

8. 4. 2010 - besedy Třídění odpadů

V Místní knihovně Bystřice bylo uspořádáno celkem 8 besed pro žáky 5.-7. tříd Základní a mateřské školy Bystřice a 5. třídy Polske szkoly podstawowe im. Stanislava Hadyny w Bystrzycy. Dětem přednášeli dva lektoři z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, žáci si poté díky názorným pomůckám sami vyzkoušeli správné třídění odpadů. Časté dotazy dětí svědčily o aktuálnosti daného tématu. Besed se dohromady zúčastnilo 183 žáků.

Fotogalerie

7. 4. 2010 - besedy Příroda pro nejmenší

Besedy Příroda pro nejmenší byly určeny žákům 1. stupně základních škol a konaly se v prostorách Základní školy/Místní knihovny Třanovice (1 akce) a Knihovny Hnojník (2 akce). Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa, který děti nenásilnou formou seznamoval s probíranou problematikou. Besed se dohromady zúčastnilo 98 dětí.

Fotogalerie

24. 3. 2010 - přednáška Alternativní energie pro váš dům

Přednáška s názvem Alternativní energie pro váš dům se konala v Městské knihovně Brušperk. Byla zaměřena především na problematiku tepelných čerpadel a solárních kolektorů. Lektorem byl Ing. Petr Horák ze Střediska expertních energetických služeb. Přímo na místě si přednášku vyslechlo 10 účastníků, další obyvatelé Brušperku pak budou o problematice informováni prostřednictvím rozhovoru natočeného pro zdejší lokální televizní vysílání.

Fotogalerie

11., 18., 25. 3. 2010 - prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací o životním prostředí v MSVK (na příkladu OZE)

V březnu 2010 proběhly v regionálním výukovém centru Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě další 3 prezentace databáze ENVIROnetBASE i dalších elektronických zdrojů informací o životním prostředí (např. databáze EBSCO, ScienceDirect). Byly určeny především studentům Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Prezentace vedla Mgr. Petra Ševčíková (MSVK).

Fotogalerie

16. 3. 2010 - přednáška Větrné elektrárny, biomasa

Přednáška o obnovitelných zdrojích energie byla zorganizována v Místní knihovně Řepiště. Byla zaměřena především na problematiku větrných elektráren a využívání biomasy a vedl ji Ing. Petr Horák (Středisko expertních energetických služeb). První část prezentace byla věnována vysvětlení základních pojmů v této oblasti, v další části pak byly mimo jiné porovnávány náklady a přínosy při používání větrných elektráren a biomasy v porovnání s jinými typy energetických zdrojů. Po přednášce následovala diskuse.

Fotogalerie

15. 3. 2010 - přednáška Nízkoenergetické domy aneb kde hledat úspory energie

Přednáška "Nízkoenergetické domy aneb kde hledat úspory energie" se konala v krásném prostředí nově vybudovaných prostor Místní knihovny Žabeň. Lektorem byl Ing. Petr Horák (Středisko expertních energetických služeb Ostrava). Ve své prezentaci ukázal, jaká je souvislost mezi jednotlivými typy použitých materiálů a únikem tepla z domů. Věnoval se také problematice výhod a nevýhod různých způsobů izolací. Po přednášce následovala diskuse, v níž posluchači konzultovali s lektorem své konkrétní problémy a plány.

Fotogalerie

24. 11., 4. 12., 10. 12. 2009 - prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací o životním prostředí v MSVK

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě byly uspořádány 3 prezentace databáze ENVIROnetBASE i dalších elektronických zdrojů informací o životním prostředí. Byly určeny především studentům Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Prezentace vedla Mgr. Petra Ševčíková (MSVK) a zúčastnilo se jich dohromady 35 posluchačů.

Fotogalerie

18. 11 2009 - přednáška Environmentalismus a globalizace

Přednáška pro veřejnost na téma Environmentalismus a globalizace se konala v Městské knihovně Havířov, pobočka Seifertova Ta se dlouhodobě specializuje na problematiku ekologie a environmentální výchovy a má i vlastní ekokoutek. Přednášku vedl Mgr. Jiří Staňa a zabýval se v ní především otázkou chápání pojmu environmentalistika v postmoderním světě, konzumnímu způsobu života i odpovědnosti každého z nás za přístup ke společnosti a přírodě. Vyslechlo si ji 13 účastníků.

Fotogalerie

20. 10. 2009 - besedy pro žáky základních škol Příroda pro nejmenší

V Regionální knihovně Karviná (pobočka Nové Město) byly uspořádány 3 besedy pro žáky 1. stupně základních škol s názvem Příroda pro nejmenší, kterých se dohromady zúčastnilo 55 dětí. Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa. Besedy byly vedeny velmi poutavou a interaktivní formou a děti se o tématu dozvídaly prostřednictvím ukázek z animovaných filmů, knih či písniček.

Fotogalerie

2.-11. 10. 2009 - vědomostní soutěž 9x o zelené energii

Na www stránkách knihovny byla uspořádána vědomostní soutěž 9x o zelené energii, ve které si mohli zájemci otestovat své znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Z těch, kteří správně zodpověděli všechny otázky, byli dne 13. 10. 2009 vylosováni tito výherci, kteří získali výpravnou encyklopedii Země:

1) Petra Gomolová
2) Lilie Tyrlíková
3) Lucie Paloncyová

Gratulujeme.

Fotogalerie

1. 8. 2009 - zahájení projektu a spuštění přístupu do databáze ENVIROnetBASE

Společně s oficiálním zahájením projektu byl spuštěn i roční přístup knihovny do databáze ENVIROnetBASE, který mohou využívat všichni návštěvníci MSVK. Databáze obsahuje plné texty cca 570 odborných zahraničních knih, které se zabývají ochranou životního prostředí, ekologií a dalšími souvisejícími obory. Podrobnější informace o databázi (včetně seznamu všech knih) najdou zájemci na www.environetbase.com.

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Nadace OKD, která knihovně poskytla nadační příspěvek v rámci svého programu Pro budoucnost.

Autor: Monika Oravová
Pošli e-mailem

Copyright © 2017 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.