Kalendář akcí MSVK
«září / 2017»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 akce pro veřejnost 14 15 16 17
18 19 akce pro veřejnost akce pro knihovníky 20 akce pro knihovníky 21 22 23 24
25 akce pro veřejnost 26 akce pro knihovníky 27 28 29 30

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Pro média » Ekocentrum

Přehled realizovaných aktivit


V rámci projektu Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě bylo v letech 2009-2010 uspořádáno 27 vzdělávacích akcí (besed a přednášek) pro různé skupiny obyvatel (žáci základních škol, studenti vysokých škol atd.). Byla zorganizována vědomostní soutěž 9x o zelené energii, výstavka o obnovitelných zdrojích energie atd. Po celou dobu realizace projektu byla v knihovně dostupná databáze ENVIROnetBASE. Přehled všech realizovaných aktivit je uveden níže.


Červenec 2010 - publikace Obnovitelné zdroje energie
(nejen) pro knihovny

Byla vydána publikace s názvem Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny. Brožurka je distribuována zdarma do knihoven a škol v kraji a je také k dispozici k vyzvednutí na pracovišti bibliograficko-informační služby (poradna).

Fotogalerie

28. 6. 2010 - besedy Příroda pro nejmenší

V Městské knihovně v Novém Jičíně se 28. 6. 2010 uskutečnily 3 besedy určené dětem z 1. stupně základních škol, které se prostřednictvím písniček a ukázek z animovaných filmů seznamovaly s tím, jak by se měly chovat k přírodě kolem sebe. Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa. Celkem se akce zúčastnilo 82 žáků.

Fotogalerie

14. 4. - 31. 5. 2010 - výstavka Obnovitelné zdroje energie

Ve vstupních prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla zpřístupněna výstavka o obnovitelných zdrojích energie. Zájemci si mohli prohlédnout mimo jiné knihy a časopisy z fondu knihovny, které se věnují uvedené problematice.

Fotogalerie

8. 4. 2010 - besedy Třídění odpadů

V Místní knihovně Bystřice bylo uspořádáno celkem 8 besed pro žáky 5.-7. tříd Základní a mateřské školy Bystřice a 5. třídy Polske szkoly podstawowe im. Stanislava Hadyny w Bystrzycy. Dětem přednášeli dva lektoři z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, žáci si poté díky názorným pomůckám sami vyzkoušeli správné třídění odpadů. Časté dotazy dětí svědčily o aktuálnosti daného tématu. Besed se dohromady zúčastnilo 183 žáků.

Fotogalerie

7. 4. 2010 - besedy Příroda pro nejmenší

Besedy Příroda pro nejmenší byly určeny žákům 1. stupně základních škol a konaly se v prostorách Základní školy/Místní knihovny Třanovice (1 akce) a Knihovny Hnojník (2 akce). Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa, který děti nenásilnou formou seznamoval s probíranou problematikou. Besed se dohromady zúčastnilo 98 dětí.

Fotogalerie

24. 3. 2010 - přednáška Alternativní energie pro váš dům

Přednáška s názvem Alternativní energie pro váš dům se konala v Městské knihovně Brušperk. Byla zaměřena především na problematiku tepelných čerpadel a solárních kolektorů. Lektorem byl Ing. Petr Horák ze Střediska expertních energetických služeb. Přímo na místě si přednášku vyslechlo 10 účastníků, další obyvatelé Brušperku pak budou o problematice informováni prostřednictvím rozhovoru natočeného pro zdejší lokální televizní vysílání.

Fotogalerie

11., 18., 25. 3. 2010 - prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací o životním prostředí v MSVK (na příkladu OZE)

V březnu 2010 proběhly v regionálním výukovém centru Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě další 3 prezentace databáze ENVIROnetBASE i dalších elektronických zdrojů informací o životním prostředí (např. databáze EBSCO, ScienceDirect). Byly určeny především studentům Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Prezentace vedla Mgr. Petra Ševčíková (MSVK).

Fotogalerie

16. 3. 2010 - přednáška Větrné elektrárny, biomasa

Přednáška o obnovitelných zdrojích energie byla zorganizována v Místní knihovně Řepiště. Byla zaměřena především na problematiku větrných elektráren a využívání biomasy a vedl ji Ing. Petr Horák (Středisko expertních energetických služeb). První část prezentace byla věnována vysvětlení základních pojmů v této oblasti, v další části pak byly mimo jiné porovnávány náklady a přínosy při používání větrných elektráren a biomasy v porovnání s jinými typy energetických zdrojů. Po přednášce následovala diskuse.

Fotogalerie

15. 3. 2010 - přednáška Nízkoenergetické domy aneb kde hledat úspory energie

Přednáška "Nízkoenergetické domy aneb kde hledat úspory energie" se konala v krásném prostředí nově vybudovaných prostor Místní knihovny Žabeň. Lektorem byl Ing. Petr Horák (Středisko expertních energetických služeb Ostrava). Ve své prezentaci ukázal, jaká je souvislost mezi jednotlivými typy použitých materiálů a únikem tepla z domů. Věnoval se také problematice výhod a nevýhod různých způsobů izolací. Po přednášce následovala diskuse, v níž posluchači konzultovali s lektorem své konkrétní problémy a plány.

Fotogalerie

24. 11., 4. 12., 10. 12. 2009 - prezentace databáze ENVIROnetBASE a dalších zdrojů informací o životním prostředí v MSVK

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě byly uspořádány 3 prezentace databáze ENVIROnetBASE i dalších elektronických zdrojů informací o životním prostředí. Byly určeny především studentům Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Prezentace vedla Mgr. Petra Ševčíková (MSVK) a zúčastnilo se jich dohromady 35 posluchačů.

Fotogalerie

18. 11 2009 - přednáška Environmentalismus a globalizace

Přednáška pro veřejnost na téma Environmentalismus a globalizace se konala v Městské knihovně Havířov, pobočka Seifertova Ta se dlouhodobě specializuje na problematiku ekologie a environmentální výchovy a má i vlastní ekokoutek. Přednášku vedl Mgr. Jiří Staňa a zabýval se v ní především otázkou chápání pojmu environmentalistika v postmoderním světě, konzumnímu způsobu života i odpovědnosti každého z nás za přístup ke společnosti a přírodě. Vyslechlo si ji 13 účastníků.

Fotogalerie

20. 10. 2009 - besedy pro žáky základních škol Příroda pro nejmenší

V Regionální knihovně Karviná (pobočka Nové Město) byly uspořádány 3 besedy pro žáky 1. stupně základních škol s názvem Příroda pro nejmenší, kterých se dohromady zúčastnilo 55 dětí. Lektorem byl Mgr. Jiří Staňa. Besedy byly vedeny velmi poutavou a interaktivní formou a děti se o tématu dozvídaly prostřednictvím ukázek z animovaných filmů, knih či písniček.

Fotogalerie

2.-11. 10. 2009 - vědomostní soutěž 9x o zelené energii

Na www stránkách knihovny byla uspořádána vědomostní soutěž 9x o zelené energii, ve které si mohli zájemci otestovat své znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Z těch, kteří správně zodpověděli všechny otázky, byli dne 13. 10. 2009 vylosováni tito výherci, kteří získali výpravnou encyklopedii Země:

1) Petra Gomolová
2) Lilie Tyrlíková
3) Lucie Paloncyová

Gratulujeme.

Fotogalerie

1. 8. 2009 - zahájení projektu a spuštění přístupu do databáze ENVIROnetBASE

Společně s oficiálním zahájením projektu byl spuštěn i roční přístup knihovny do databáze ENVIROnetBASE, který mohou využívat všichni návštěvníci MSVK. Databáze obsahuje plné texty cca 570 odborných zahraničních knih, které se zabývají ochranou životního prostředí, ekologií a dalšími souvisejícími obory. Podrobnější informace o databázi (včetně seznamu všech knih) najdou zájemci na www.environetbase.com.

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Nadace OKD, která knihovně poskytla nadační příspěvek v rámci svého programu Pro budoucnost.

Autor: Monika Oravová
Pošli e-mailem

Copyright © 2017 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.