Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Charakterystyka zbiorów bibliotecznych


Na profil gromadzonych zbiorów wpłyneła specjalizacja naszej biblioteki, którą stworzono w 1951 jako c­entralną bibliotekę gromadzącą książki z zakresu górnictwa i metalurgii, a także publikacje dotyczące hygieny i medycyny pracy. Drugą specjalnością biblioteki była literatura polska (więc profil biblioteki odpowiadał specjalnościom kształcenia studentów na ostrawskiej Politechnice). W latach sześćdziesiątych w naszej bibliotece rozpoczęto gromadzenie uniwersalnego księgozbioru. Było to możliwe dzięki obowiązkowi dostarczania przez czechosłowackich wydawców jednego egzemplarza każdego druku naszej bibliotece. Od roku 1996 do 2002 roku Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie otrzymywała egzemplarz obowiązkowy z regionu Moraw i Śląska, a ciągle czyni starania o uzyskanie obowiązkowego egzemplarza z terenu całej Republiki Czeskiej. W roku 2002 przywilej egzemplarza obowiązkowego został aktem prawnym ponownie ogranicony wyłącznie do publikacji nieperiodycznych wydanych na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego. Te publikacje są nastało chronione w naszej Bibliotece. Pozostałe książki publikowane w Czeskiej Republice są gromadzone według możliwości finansowych biblioteki. Od 2007 roku Biblioteka rozpoczęła działania na rzecz czytelników z uszkodzeniami wzroku i słuchu. Między innymi zakupiono książki w tzw. formatach alternatywnych, to jest: książki pisane alfabetem Braille´a i książki mówione. W tym samym roku zwrócono szczególną uwagę na uzupełnienie zbioru dokumentów z zakresu Nauk o Środowisku.

Środowisko:

Biblioteka działa jako centrum informacyjne w regionie, który obarczony jest aktualnie problemami ekologicznymi, a ponadto obejmuje wcześniej zdegradowane tereny typu "brown field". Z tego względu biblioteka zadecydowała o rozpoczęciu specjalizacji w gromadzeniu dokumentów związanych z problematyką zagrożeń środowiskowych, zanieczyszczania oraz ochrony środowiska, szczególnie w odniesieniu do zagranicznych źródeł informacyjnych.

Na początku 2016 roku zbiór ten zawierał ponad 10,548 publikacji nieperiodycznych (książek) oraz 895 tytułów wydawnictw ciągłych, z wyłączeniem ekologii jako jednej z nauk biologicznych.

Nazwa kategorii Książki Książki % Wydawnictwa ciągłe Wydawnictwa ciągłe %
Ochrona środowiska 4,042 38,6 287 32,8
Zanieczyszczanie środowiska 1,469 14,0 141 15,8
Ekologia 611 5,8 24 2,7
Medycyna sądowa, występowanie chorób, medycyna zapobiegawcza, medycyna środowiskowa 2,877 27,3 234 26,1
Hygiena, inżynieria komunalna; inżynieria ochrony środowiska 1,509 14,3 202 22,6
Razem 10,548 100,0 895 100,0

W skład kolekcji bibliotecznych wchodzą:

książki (publikacje nieperiodyczne łącznie z podręcznikami, dysertacjami, książki pisane alfabetem Braille´a), dokumenty kartograficzne (mapy, plany, atlasy), partytury (egzemplarz obowiązkowy tylko z Moraw), nośniki elektroniczne (CD-ROMy), muzyczne płyty CD, książki mówione, dokumenty audiowizualne (filmy dokumentalne i instruktażowe, filmy z napisami dla osób niesłyszących na DVD), wydawnictwa ciągłe (dzienniki, czasopisma, czasopisma firmowe, raporty roczne), czeskie normy techniczne oraz normy ISO (dawniej normy czechosłowackie), patenty, CD do nauki języków obcych (wraz z podręcznikami).

Kraje pochodzenia dokumentów:

Republika Czeska, Słowacja, Niemcy, Rosja (Związek Radziecki), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska (około 14.000 tytułów), inne państwa Europy i świata. Niektóre rodzaje dokumentów (jak np.normy) pochodzą wyłącznie z Czeskiej Republiki.

Zbiory biblioteczne w liczbach (liczba woluminów):

książki (łącznie z pracami habilitacyjnymi i dysertacjami) - 640.532, dokumenty kartograficzne (mapy, plany, atlasy) - 6.687, wydawnictwa ciągłe - 150.330 , dokumenty muzyczne - 446, dokumenty audiowizualne - 590, dokumenty dźwiękowe - 14.420, żródła elektroniczne - 3.527, gry planszowe - 60, normy - 72.436, patenty - 285.389. Ogółem zbiory naszej biblioteki liczą 1.174.417 fizycznych woluminów w roku 2016.

­

Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2017 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.