Kalendář akcí MSVK
«září / 2017»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 akce pro veřejnost 14 15 16 17
18 19 akce pro veřejnost akce pro knihovníky 20 akce pro knihovníky 21 22 23 24
25 akce pro veřejnost 26 akce pro knihovníky 27 28 29 30

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Elektronické zdroje » Databáze vytvářené v MSVK

E-knihy z nakladatelství Karolinum


Prostřednictvím platformy EBSCOhost nabízíme přístup do českých e-knih vydavatelství Karolinum. Jedná se o více než sto odborných titulů, které si můžete číst online.

V případě potřeby je možno si e-knihy také stáhnout offline do vašich čtecích zařízení, a to až na 30 dní. Ke stahování knih je nutné mít naistalovanou aplikaci Adobe Digital Editions (ke stažení bezplatně zde) a vytvořenou osobní schránku My EBSCOhost. Podrobný návod naleznete zde.

Seznam dostupných e-knih

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost = 90 lat praskiej polonistyki - historia i współczesność / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2372-6

Ander, Jan
Sovereign wealth funds in theory and practice / Jan Ander, Petr Teplý ; [translation Slavěna Brownová]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2420-4

Baláž, Peter
Odběry orgánů k transplantaci = Odbery orgánov na transplantácie / Peter Baláž, Július Janek, Miloš Adamec a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1964-4

Balcarová, Jitka
"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" : Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity" / Jitka Balcarová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2234-7

Benda, Jan
Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 / Jan Benda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2119-7

Benešová, Michala
Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2732-8

Blažek, Jiří; Uhlíř, David
Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace / Jiří Blažek, David Uhlíř. -- Vyd. 2., přeprac. a rozš.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3

Brunová, Jana; Bruna, Josef
Clinical endocrinology and diagnostic imaging / Jana Brunová, Josef Bruna. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2058-9

Brzáková Beksová, Kateřina
Geriatrická problematika v pastorální péči / Kateřina Brzáková Beksová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2296-5

Bříza, Vlastislav
Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení / Vlastislav Bříza. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1864-7

Cimrmannová, Tereza
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu : aplikace v kontextu rodinného násilí / Tereza Cimrmannová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2205-7

Čábelová, Lenka
Radiojournal : rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939 / Lenka Čábelová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0624-0

Čermák, František
Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky / František Čermák. -- Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1946-0
Jazyk a slovník : vybrané lingvistické studie / František Čermák. -- Vyd. v tomto souboru 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2660-4
Česká základní škola : vícepřípadová studie / Dominik Dvořák ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8

Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2121-0

Černý, Karel
Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku / Karel Černý. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2297-2

Červenka, Miroslav
Kapitoly o českém verši / Miroslav Červenka ; [k vydání připravili Květa Sgallová a Jiří Holý]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1274-7

Daneš, František
Kultura a struktura českého jazyka / František Daneš. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1648-3

Development of test batteries for diagnostics of motor laterality manifestation : link between cerebellar dominance and hand performance / Martin Musálek ; [from original Czech version translated by Radek Blaheta]. -- 1st English ed.. -- In Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2285-9

Dejmek, Jindřich
Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část 1, Revolucionář a diplomat (1884-1935) / Jindřich Dejmek. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1224-0

Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938) / Jindřich Dejmek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0709-3

Disman, Miroslav
Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Disman, Miroslav. -- 4. nezm. vyd.. -- Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8

Dohnal, František
Studijní texty k dějinám farmacie / František Dohnal. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2608-6

Doležel, Lubomír
Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy / Lubomír Doležel. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2661-1

Doležal, Martin
Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém / Martin Doležal a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2382-5

Dort, Jiří
Neonatologie / Jiří Dort, Eva Dortová, Petr Jehlička. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2253-8

Duběda, Tomáš
Études de prosodie contrastive : le cas du français et du tcheque / Tomáš Duběda. -- 1ere éd.. -- Prague : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2212-5

Ducháček, Milan
Václav Chaloupecký : hledání československých dějin / Milan Ducháček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2482-2

Durman, Karel
Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 1, Světová válka a nukleární mír 1938-1964 / Karel Durman. -- Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0697-6
Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 2, Konce dobrodružství 1964-1991 / Karel Durman. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1536-3

Ďurčanský, Marek
Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext / Marek Ďurčanský. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2255-2

Eichler, Jan
Od Hirošimy po Bělehrad : válka a mír v druhé polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2251-4
Od Sarajeva po Hirošimu : válka a mír v první polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2179-1

Evan, Tomáš
Chapters of European economic history / Tomáš Evan. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2814-1

Fiala, Pavel
Příručka topografické pitvy / Pavel Fiala, Jiří Valenta. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2248-4

Fitness assessment : body composition / Lucia Malá ... [et al.]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2560-7

Funda, Otakar Antoň
Ježíš a mýtus o Kristu / Otakar A. Funda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1276-8
Když se rákos chvěje nad hladinou : fragmenty - texty / Otakar A. Funda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1592-9
Znavená Evropa umírá / Otakar A. Funda. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-944-8

Gambacorta, Federico
Catalogue of the Late Roman, Byzantine and Barbaric Coins in the Charles University collection (364-1092 A.D.) / by Federico Gambacorta. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum Press, 2013. ISBN 978-80-246-2240-8

Haman, Aleš
Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera / Aleš Haman ; [k vydání připravil Radim Kopáč]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2631-4

Hamplová, Dana
Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí / Dana Hamplová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2244-6

Hasilová, Helena
Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině: nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí / Helena Hasilová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1910-1

Hauer, Tomáš
S/krze postmoderní teorie / Tomáš Hauer. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0545-7

Hirschová, Milada
Pragmatika v češtině / Milada Hirschová. -- Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- ISBN 978-80-246-2233-0

Hlaváček, Jiří
Generalized microeconomics / Jiří Hlaváček, Michal Hlaváček ; [English translation by Simon Vollam]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2024-4

Hledíková, Zdeňka
Počátky avignonského papežství a české země / Zdeňka Hledíková. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2174-6

Holubářová, Jiřina; Pavlů, Dagmar
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2. část / Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2158-6

Hrabal, Bohumil
Rukověť pábitelského učně : povídky / Bohumil Hrabal ; [vybral, uspořádal a doslov napsal Václav Kadlec ; ilustrace Jiří Grus]. -- V tomto souboru 1. vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2499-0 (váz.)

Hrdlička, Milan
Bohemistické miniatury / Milan Hrdlička. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2176-0

Hrdlička, Milan
Překladatelské miniatury / Milan Hrdlička. -- Vyd. 2., rozš.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2501-0

Hronek, Miloslav
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie pro posluchače Farmaceutické fakulty / Miloslav Hronek ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2293-4

Horák, Martin
Úspěch i zklamání: demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000 / Martin Horák ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Pixová]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 278 s. : il., plány ; 21 cm. -- (Politeia). ISBN 978-80-246-2330-6

Horčička, Václav
Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918 / Václav Horčička. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0897-9

Hošková, Blanka
Vademecum : zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) / Blanka Hošková a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2137-1

Humpál, Martin
Moderní skandinávské literatury 1870-2000 / Martin Humpál, Helena Kadečková, Viola Parente-Čapková. -- Vyd. 2., dopl. a rev.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2395-5

Chaline, Olivier
Bílá hora / Olivier Chaline ; [z francouzského originálu ... přeložil a poznámkami doplnil František X. Halas]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2396-2

Charvát, Petr
The birth of the state : Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China / Petr Charvát ; [translated by Daniel Morgan]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2214-9
Zrození státu : prvotní civilizace Starého světa / Petr Charvát. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1682-7

Iblová, Michaela
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech / Michaela Iblová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2332-0

Jakubcová, Kristina
Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu : jejich vývoj a transformace v postkomunistické éře / Kristina Jakubcová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2146-3

Janaš, Pětr
Dolnosrbská mluvnice / Pětr Janaš ; [z německého originálu ... přeložil Richard Bígl]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1762-6

Jandavlattepa : the excavation report for seasons 2002-2006. Vol. 1 / editors Kazim Abdullaev, Ladislav Stančo. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1965-1

Jankovič, Milan
Cesty za smyslem literárního díla / Milan Jankovič. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1013-2

Jansa, Petr
Pedagogika sportu / Petr Jansa a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8

Jedlička, Richard
Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy / Richard Jedlička (ed.) [a kol.]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2412-9

Ježková, Věra
Školní vzdělávání v Estonsku / Věra Ježková, Edgar Krull, Karmen Trasbergová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2687-1

Jirsová, Kateřina
Příprava rohovky pro transplantaci: historie, současnost, budoucnost / Kateřina Jirsová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2364-1

Jüptner, Jan
Civilní náboženství : nový pohled na to, na čem nám skutečně záleží / Jan Jüptner. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2443-3

Jurková, Zuzana
Prague soundscapes / Zuzana Jurková et al. ; [translation Valerie Levy]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2515-7

Just, Vladimír
Faust jako stav zadlužení : desetkrát o Faustovi, pokaždé jinak / Vladimír Just. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2398-6

Kabele, Jiří
Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky / Jiří Kabele. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1127-9

Kant und die biblische Offenbarungsreligion = Kant a biblické zjevené náboženství / herausgegeben von Norbert Fischer, Jakub Sirovátka, David Vopřada. -- 1. Aufl.. -- Prag : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2399-3

Kaplan, Karel
Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967 / Karel Kaplan. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. -- 234 s. ISBN 80-246-0417-5

Kedron, Katerina
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 164 s. ; 23 cm. -- (Studia Philologica Pragensia). ISBN 978-80-246-2221-7

Kejř, Jiří
Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána) / Jiří Kejř. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1643-8

Kestřánková, Marie
Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny : úroveň B1 (CCE B1) / Marie Boccou Kestřánková ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4

Kitzlerová, Jana
Od slova k revoluci : poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy / Jana Kitzlerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2622-2

Klusák, Miroslav
Dětské hry = Games / Miroslav Klusák a Miloš Kučera. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1758-9
Morální vývoj školáků a předškoláků : paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta / Miroslav Klusák. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014.

Kočenda, Evžen; Černý, Alexandr
Elements of time series econometrics: an applied approach / Evžen Kočenda, Alexandr Černý. -- 2nd ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2315-3

Kolmanová, Simona
Maďarští básníci 19. století v českých překladech : (Mihály Vörösmarty, János Arany, Sándor Petőfi) / Simona Kolmanová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014.ISBN 978-80-246-2281-1

Kos, Jaroslav
Přehled topografické anatomie / Jaroslav Kos a kolektiv ; [k vydání připravili Josef Stingl ... et al.]. -- Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2324-5

Koukolík, František
Já : o mozku, vědomí a sebeuvědomování / František Koukolík. -- Vyd. 2., přeprac.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2249-1
Metuzalém: o stárnutí a stáří / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- ISBN 978-80-246-2464-8
Mocenská posedlost / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1825-8
Nejspanilejší ze všech bohů : eseje / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2042-8
Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1496-0

Kovářová, Lenka
K identifikaci předpokladů v triatlonu / Lenka Kovářová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2124-1

Kraus, Jiří
Rétorika v evropské kultuře i ve světě / Jiří Kraus. -- 2., přeprac. vyd.. -- Praha : Karolinum , 2011. -- ISBN 978-80-246-2001-5

Kučera, Miloš
Formy citů : Lacanovská teorie / Miloš Kučera. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1432-8

Kuklík, Jan
Do poslední pence : československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982 / Jan Kuklík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1332-

Kuklík, Jan; Němeček, Jan
Od národního státu ke státu národností? : národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938 / Jan Kuklík, Jan Němeček. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2377-1
Osvobozené Československo očima britské diplomacie : (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945) / Jan Kuklík, Jan Němeček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1849-4

Kusáková, Lenka
Krásná próza raného obrození. 1, Studie / Lenka Kusáková. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0620-8
Krásná próza raného obrození. 2, Antologie / Lenka Kusáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0621-6

Lectures on American literature / Justin Quinn (ed.) ; Martin Procházka ... [et al.]. -- 3., rozš. a přeprac. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1996-5

Kuťáková, Eva
Laudabile carmen. Část I., Římská metrika / Eva Kuťáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2093-0

Langmeier, Josef
Psychická deprivace v dětství / Josef Langmeier, Zdeněk Matějček. -- Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5

Lázníčková, Alice
Základy fyzikální chemie : vybrané kapitoly pro posluchače Farmaceutické fakulty / Alice Lázníčková, Vladimír Kubíček. -- 3. vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2791-5

Le Goff, Jacques
O hranicích dějinných období : na příkladu středověku a renesance / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- 1. české vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2784-7

Lenderová, Milena; Jiránek, Tomáš
Z dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1683-4

Loužek, Marek
Důchodová reforma / Marek Loužek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2612-3

Lukášek, Libor
Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004 / Libor Lukášek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1859-3

Machová, Zuzana
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití / Zuzana Machová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2342-9

Málek, Filip, Málek, Ivan
Srdeční selhání / Filip Málek, Ivan Málek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2238-5

Martínková, Irena
Instrumentality and values in sport / Irena Martínková. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2288-0

Maříková, Taťána
Klinická genetika : praktické aplikace / Taťána Maříková, Eva Seemanová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2318-4

Maslowski, Nicolas
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5

Mejstřík, Michal
Bankovnictví v teorii a praxi = Banking in theory and practice / Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7

Melter, Oto
Principy a praktika lékařské mikrobiologie / Oto Melter, Annika Malmgren. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2414-3

Mlčoch, Lubomír
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. -- Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2323-8

Mocná, Dagmar
Případ Kondelík : (epizoda z estetiky každodennosti) / Dagmar Mocná. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0312-8

Moravcová, Dagmar
Výmarská republika : problémy demokracie v Německu 1918-1932 / Dagmar Moravcová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1176-7

Moree, Dana
Učitelé na vlnách transformace : kultura školy před rokem 1989 a po něm / Dana Moree. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2298-9

Müllerová, Dana
Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví / Dana Müllerová a kolektiv [Anna Aujezdská ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2

Netval, Miroslav
Atlas ortopedické tuberkulózy / Miroslav Netval, Dalimil Chocholáč. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2401-3

Novotný, Vojtěch
Cur homo? : a history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels / Vojtěch Novotný ; [English translation by Pavlína and Tim Morgan]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2519-5
Odvaha být církví : Josef Zvěřina v letech 1913-1967 / Vojtěch Novotný. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2432-7

O komentáři, o komentátorech : (kolektivní monografie k žánru) / Barbora Osvaldová, editorka ; [Jana Bendová ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2237-8

O komparativní politologii a současné české politice : Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám / Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kol.. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2479-2

Ochrana, František
Metodologie sociálních věd / František Ochrana. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2380-1

Osolsobě, Klára
Česká morfologie a korpusy / Klára Osolsobě. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2562-1

Osvaldová, Barbora
Zpravodajství v médiích / Barbora Osvaldová a kolektiv. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9

Olehla, Richard
Perspektivy konce : Thomas Pynchon a americký román po 11. září / Richard Olehla. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2502-7

Ovečka, Libor
"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré--" : česká katolická morální teologie 1884-1948 / Libor Ovečka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1957-6

Pavlová, Libuše; Fischer, Lukáš
Růst a vývoj rostlin / Libuše Pavlová, Lukáš Fischer. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1913-2

Pecháček, Stanislav
Lidová píseň a sborová tvorba / Stanislav Pecháček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1830-2

Pelán, Jiří
Kapitoly z francouzské, italské a české literatury / Jiří Pelán. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1299-7

Pelclová, Daniela
Nemoci z povolání a intoxikace / Daniela Pelclová a kolektiv. -- 3., dopl. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3

Perinatální neuropsychická morbidita dítěte / Zdeněk Štembera, Jaroslava Dittrichová, Daniela Sobotková a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2168-5

Perutka, Lukáš
Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución Guatemalteca / Lukáš Perutka. -- 1a ed.. -- Praga : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2429-7

Pešek, Jiří; Rathkolb, Oliver
Soudobé dějiny v pohybu : rakouský výzkum dějin 20. století / Jiří Pešek, Oliver Rathkolb a kolektiv ; [překlad z němčiny Tomáš Rataj]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2524-9
Zeitgeschichte in Bewegung : die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts / Jiří Pešek, Oliver Rathkolb et al.. -- 1. Aufl.. -- Prag : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2525-6

Physical activity in science & practice : conference proceedings : in celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague : Prague, 19-21 June 2013 / Libor Flemr, Jiří Němec, Kateřina Kudláčková (eds.). -- 1st ed.. -- In Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2620-8

Pohybové aktivity ve vědě a praxi : konferenční sborník : u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze : (Praha, 19.-21. června 2013) / Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novortný (editoři). -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2621-5

Prague English studies and the transformation of philologies / edited by Martin Procházka and Ondřej Pilný. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2156-2

Procházka, Bohumír
Stručná biostatistika pro lékaře / Bohumír Procházka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2783-0
Příběhy (ne)obyčejných profesí : česká společnost v období tzv. normalizace a transformace / Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, editoři. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2813-4

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století / Petra Koudelková (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2785-4

Raboch, Jiří
Psychiatrie / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1985-9

Rákosník, Jakub
Odvrácená tvář meziválečné prosperity : nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 / Jakub Rákosník. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1429-8

Reiman, Michal
Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945 / Michal Reiman ve spolupráci s Bohuslavem Literou, Karlem Svobodou a Danielou Kolenovskou. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2266-8

Rozsypal, Hanuš
Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči / Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Monika Kosáková. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2197-5

Řehula, Milan
Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie / Milan Řehula a kolektiv. -- 2. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2692-5
Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie / Milan Řehula a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2378-8

Sedlák, František; Váňová Hana
Hudební psychologie pro učitele / František Sedlák, Hana Váňová. -- Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2

Seifert, Bohumil
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství / Bohumil Seifert, Libuše Čeledová a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2082-4

Semrád, Michal
Cardiovascular surgery / Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2465-5

Sgall, Petr
Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek. -- Vyd. 2.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2459-4
Jazyk, mluvení, psaní / Petr Sgall. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1903-3
Zažil jsem toho dost / Petr Sgall ; [k vydání připravila Marie Jirásková ; předmluva Eva Hajičová a Jarmila Panevová]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2445-7

Skopová, Marie
Základní gymnastika / Marie Skopová, Miroslav Zítko a kolektiv. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2194-4

Slavík, Jan; Chrz, Vladimír; Štech, Stanislav
Tvorba jako způsob poznávání / Jan Slavík, Vladimír Chrz, Stanislav Štech et al.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1

Slavíková, Jana; Švíglerová, Jitka
Fyziologie dýchání / Jana Slavíková, Jitka Švíglerová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2065-7

Sobotka, Pavel
Patologická fyziologie : praktikum / Pavel Sobotka a kolektiv. -- 4., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2128-9

Sokol, Jan
Thinking about ordinary things : a short invitation to philosophy / Jan Sokol. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2229-3

Soudobá ekonomie očima tří generací : dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově : sborník z konference Dvacet let poté, konané 18. října 2010 v Institutu ekonomických studií FSV UK / [editor] Lubomír Mlčoch a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2148-7

Streblová, Eva
Souhrnné texty z chemie 1: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství),
Souhrnné texty z chemie 2: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) / Eva Streblová. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012-2013. -- 2 sv. (201, 237 s.) : il. ; 30 cm. --ISBN 978-80-246-2135-7 (I. díl). -- ISBN 978-80-246-2242-2 (II.díl)

Stříbrný, Zdeněk
Proud času : stati o Shakespearovi / Zdeněk Stříbrný. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. -- 407 s. ISBN 80-246-1018-3

Substance use in a comparative perspective : the case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia / Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová (eds.). -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1891-3

Süss, Vladimír; Tůma, Martin
Zatížení hráče v utkání / Vladimír Süss, Martin Tůma a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1900-2

Ščasný, Milan
Environmentally significant behaviour in the Czech Republic: energy, food and transportation / Milan Ščasný, Jan Urban, Iva Zvěřinová. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2076-3

Šípová, Pavlína
Apologia mimorum od Chorikia z Gazy : Obrana herců ve jménu Dionýsa / Pavlína Šípová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2559-1

Šír, Jan
Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu / Jan Šír. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2169-2

Štěpánková, Hana
Gerontologie : současné otázky z pohledu biomedicínských a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4

Štěpánová, Irena
Newton: Kosmos, Bios, Logos / Irena Štěpánová. -- Prague : Karolinum Press, 2014. ISBN 978-80-246-2379-5

Štica, Petr
Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace / Petr Štica. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1824-1

Štichauer, Jaroslav
Études sur la formation des mots en français préclassique et classique / Jaroslav Štichauer. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2551-5

Štoll, Pavel
Lotyšská kultura a Jednota bratrská : české kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. století / Pavel Štoll. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2284-2

Štolleová, Barbora
Pod kuratelou Německé říše : zemědělství Protektorátu Čechy a Morava / Barbora Štolleová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2243-9

Šubrt, Jiří; Vinopal, Jiří
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu / Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2140-1

Šubrt, Jiří
Soudobá sociologie 1 : (teoretické koncepce a jejich autoři) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
Soudobá sociologie 2 : (teorie sociálního jednání a sociální struktury) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1413-7
Soudobá sociologie 3 : (diagnózy soudobých společností) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1486-1
Soudobá sociologie 4 : (aktuální a každodenní) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1789-3
Soudobá sociologie 5 : (teorie sociální změny) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2219-4
Soudobá sociologie 6 : (oblasti a specializace) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2558-4

Švec, Michal
Komunální politika ve Velké Praze : obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923-1938 / Michal Švec. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2201-9

Švec, Štefan
Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) / Štefan Švec. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum : Národní muzeum, 2014. ISBN 978-80-246-2478-5

Teplý, Petr
Navigátor bezpečného úvěru / Petr Teplý a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2287-3

Tilinger, Pavel
Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově / Pavel Tilinger a kolektiv. -- 2. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2795-3

Tondl, Ladislav
Půl století poté : pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích / Ladislav Tondl. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1207-0

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2180-7

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdělanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2286-6

Trnka, Bohumil
Rozbor nynější spisovné angličtiny / Bohumil Trnka. -- 1. souborné vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2434-1

Vágnerová, Marie; Csémy Ladislav; Marek, Jakub
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí / Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2209-5
Vývojová psychologie : dětství a dospívání / Marie Vágnerová. -- Vyd. 2., rozš. a přeprac.. -- Praha : Karolinum, 2012. -- 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1

Valenta, Jiří; Fiala, Pavel
Topographical anatomy with autopsy guide and clinical notes / Jiří Valenta, Pavel Fiala. -- 2nd ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. -- ISBN 978-80-246-2210-1

Vaněk, Miroslav
Around the globe : rethinking oral history with its protagonists / Miroslav Vaněk. -- 1st ed. in English. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2226-2

Vaňková, Irena
Nádoba plná řeči : (člověk, řeč a přirozený svět) / Irena Vaňková. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1122-8

Věšínová, Eva
Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? : o rodu v životě literatury / Eva Kalivodová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1887-6

Vilášek, Josef
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století / Josef Vilášek, Miloš Fiala, David Vondrášek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8

Vodička, Josef
Speciální chirurgie / Josef Vodička a kolektiv. -- 2., dopl. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2512-6

Vokurka, Martin
Patofyziologie pro nelékařské směry / Martin Vokurka a kolektiv. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9

Vopěnka, Petr
Nová infinitní matematika : prolegomena / Petr Vopěnka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2566-9
Podivuhodný květ českého baroka : první přednášky o teorii množin / Petr Vopěnka. -- Vyd. v Karolinu 2.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2123-4

Waic, Marek
Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace / Marek Waic. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2259-0

Weinerová, Renata
Romové a stereotypy : výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji / Renata Weinerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2632-1

Záhořík, Jan
Ohniska napětí v postkoloniální Africe / Jan Záhořík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1961-3

Znoj, Milan
Demokracie v postliberální konstelaci / Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2878-3

Zoufalá, Marcela
Judaismus a ženy v Izraeli / Marcela Zoufalá. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2039-8

Zvára, Karel
Základy statistiky v prostředí R / Karel Zvára. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2245-3

Ženka, Josef
Granadské elity v 15. století / Josef Ženka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1904-0

Autor: Gabriela Filipová
Pošli e-mailem

Copyright © 2017 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.