Kalendář akcí MSVK
«červenec / 2017»
PoÚtStČtSoNe
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Elektronické zdroje » Databáze vytvářené v MSVK

E-knihy z nakladatelství Karolinum


Prostřednictvím platformy EBSCOhost nabízíme přístup do českých e-knih vydavatelství Karolinum. Jedná se o více než sto odborných titulů, které si můžete číst online.

V případě potřeby je možno si e-knihy také stáhnout offline do vašich čtecích zařízení, a to až na 30 dní. Ke stahování knih je nutné mít naistalovanou aplikaci Adobe Digital Editions (ke stažení bezplatně zde) a vytvořenou osobní schránku My EBSCOhost. Podrobný návod naleznete zde.

Seznam dostupných e-knih

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost = 90 lat praskiej polonistyki - historia i współczesność / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2372-6

Ander, Jan
Sovereign wealth funds in theory and practice / Jan Ander, Petr Teplý ; [translation Slavěna Brownová]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2420-4

Baláž, Peter
Odběry orgánů k transplantaci = Odbery orgánov na transplantácie / Peter Baláž, Július Janek, Miloš Adamec a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1964-4

Balcarová, Jitka
"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" : Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity" / Jitka Balcarová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2234-7

Benda, Jan
Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 / Jan Benda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2119-7

Benešová, Michala
Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2732-8

Blažek, Jiří; Uhlíř, David
Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace / Jiří Blažek, David Uhlíř. -- Vyd. 2., přeprac. a rozš.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3

Brunová, Jana; Bruna, Josef
Clinical endocrinology and diagnostic imaging / Jana Brunová, Josef Bruna. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2058-9

Brzáková Beksová, Kateřina
Geriatrická problematika v pastorální péči / Kateřina Brzáková Beksová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2296-5

Bříza, Vlastislav
Kontrola, regulace a úprava jaderného zbrojení / Vlastislav Bříza. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1864-7

Cimrmannová, Tereza
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu : aplikace v kontextu rodinného násilí / Tereza Cimrmannová a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2205-7

Čábelová, Lenka
Radiojournal : rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939 / Lenka Čábelová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0624-0

Čermák, František
Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky / František Čermák. -- Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1946-0
Jazyk a slovník : vybrané lingvistické studie / František Čermák. -- Vyd. v tomto souboru 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2660-4
Česká základní škola : vícepřípadová studie / Dominik Dvořák ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8

Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2121-0

Černý, Karel
Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku / Karel Černý. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2297-2

Červenka, Miroslav
Kapitoly o českém verši / Miroslav Červenka ; [k vydání připravili Květa Sgallová a Jiří Holý]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1274-7

Daneš, František
Kultura a struktura českého jazyka / František Daneš. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1648-3

Development of test batteries for diagnostics of motor laterality manifestation : link between cerebellar dominance and hand performance / Martin Musálek ; [from original Czech version translated by Radek Blaheta]. -- 1st English ed.. -- In Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2285-9

Dejmek, Jindřich
Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část 1, Revolucionář a diplomat (1884-1935) / Jindřich Dejmek. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1224-0

Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938) / Jindřich Dejmek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0709-3

Disman, Miroslav
Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Disman, Miroslav. -- 4. nezm. vyd.. -- Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1966-8

Dohnal, František
Studijní texty k dějinám farmacie / František Dohnal. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2608-6

Doležel, Lubomír
Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy / Lubomír Doležel. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2661-1

Doležal, Martin
Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém / Martin Doležal a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2382-5

Dort, Jiří
Neonatologie / Jiří Dort, Eva Dortová, Petr Jehlička. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2253-8

Duběda, Tomáš
Études de prosodie contrastive : le cas du français et du tcheque / Tomáš Duběda. -- 1ere éd.. -- Prague : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2212-5

Ducháček, Milan
Václav Chaloupecký : hledání československých dějin / Milan Ducháček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2482-2

Durman, Karel
Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 1, Světová válka a nukleární mír 1938-1964 / Karel Durman. -- Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0697-6
Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. Díl 2, Konce dobrodružství 1964-1991 / Karel Durman. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1536-3

Ďurčanský, Marek
Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext / Marek Ďurčanský. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2255-2

Eichler, Jan
Od Hirošimy po Bělehrad : válka a mír v druhé polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2251-4
Od Sarajeva po Hirošimu : válka a mír v první polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2179-1

Evan, Tomáš
Chapters of European economic history / Tomáš Evan. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2814-1

Fiala, Pavel
Příručka topografické pitvy / Pavel Fiala, Jiří Valenta. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2248-4

Fitness assessment : body composition / Lucia Malá ... [et al.]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2560-7

Funda, Otakar Antoň
Ježíš a mýtus o Kristu / Otakar A. Funda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1276-8
Když se rákos chvěje nad hladinou : fragmenty - texty / Otakar A. Funda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1592-9
Znavená Evropa umírá / Otakar A. Funda. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-944-8

Gambacorta, Federico
Catalogue of the Late Roman, Byzantine and Barbaric Coins in the Charles University collection (364-1092 A.D.) / by Federico Gambacorta. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum Press, 2013. ISBN 978-80-246-2240-8

Haman, Aleš
Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera / Aleš Haman ; [k vydání připravil Radim Kopáč]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2631-4

Hamplová, Dana
Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí / Dana Hamplová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2244-6

Hasilová, Helena
Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině: nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí / Helena Hasilová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1910-1

Hauer, Tomáš
S/krze postmoderní teorie / Tomáš Hauer. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0545-7

Hirschová, Milada
Pragmatika v češtině / Milada Hirschová. -- Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- ISBN 978-80-246-2233-0

Hlaváček, Jiří
Generalized microeconomics / Jiří Hlaváček, Michal Hlaváček ; [English translation by Simon Vollam]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2024-4

Hledíková, Zdeňka
Počátky avignonského papežství a české země / Zdeňka Hledíková. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2174-6

Holubářová, Jiřina; Pavlů, Dagmar
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2. část / Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2158-6

Hrabal, Bohumil
Rukověť pábitelského učně : povídky / Bohumil Hrabal ; [vybral, uspořádal a doslov napsal Václav Kadlec ; ilustrace Jiří Grus]. -- V tomto souboru 1. vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2499-0 (váz.)

Hrdlička, Milan
Bohemistické miniatury / Milan Hrdlička. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2176-0

Hrdlička, Milan
Překladatelské miniatury / Milan Hrdlička. -- Vyd. 2., rozš.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2501-0

Hronek, Miloslav
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie pro posluchače Farmaceutické fakulty / Miloslav Hronek ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2293-4

Horák, Martin
Úspěch i zklamání: demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000 / Martin Horák ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Pixová]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 278 s. : il., plány ; 21 cm. -- (Politeia). ISBN 978-80-246-2330-6

Horčička, Václav
Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918 / Václav Horčička. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0897-9

Hošková, Blanka
Vademecum : zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) / Blanka Hošková a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2137-1

Humpál, Martin
Moderní skandinávské literatury 1870-2000 / Martin Humpál, Helena Kadečková, Viola Parente-Čapková. -- Vyd. 2., dopl. a rev.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2395-5

Chaline, Olivier
Bílá hora / Olivier Chaline ; [z francouzského originálu ... přeložil a poznámkami doplnil František X. Halas]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2396-2

Charvát, Petr
The birth of the state : Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China / Petr Charvát ; [translated by Daniel Morgan]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2214-9
Zrození státu : prvotní civilizace Starého světa / Petr Charvát. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1682-7

Iblová, Michaela
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech / Michaela Iblová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2332-0

Jakubcová, Kristina
Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu : jejich vývoj a transformace v postkomunistické éře / Kristina Jakubcová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2146-3

Janaš, Pětr
Dolnosrbská mluvnice / Pětr Janaš ; [z německého originálu ... přeložil Richard Bígl]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1762-6

Jandavlattepa : the excavation report for seasons 2002-2006. Vol. 1 / editors Kazim Abdullaev, Ladislav Stančo. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1965-1

Jankovič, Milan
Cesty za smyslem literárního díla / Milan Jankovič. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1013-2

Jansa, Petr
Pedagogika sportu / Petr Jansa a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8

Jedlička, Richard
Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy / Richard Jedlička (ed.) [a kol.]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2412-9

Ježková, Věra
Školní vzdělávání v Estonsku / Věra Ježková, Edgar Krull, Karmen Trasbergová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2687-1

Jirsová, Kateřina
Příprava rohovky pro transplantaci: historie, současnost, budoucnost / Kateřina Jirsová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2364-1

Jüptner, Jan
Civilní náboženství : nový pohled na to, na čem nám skutečně záleží / Jan Jüptner. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2443-3

Jurková, Zuzana
Prague soundscapes / Zuzana Jurková et al. ; [translation Valerie Levy]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2515-7

Just, Vladimír
Faust jako stav zadlužení : desetkrát o Faustovi, pokaždé jinak / Vladimír Just. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2398-6

Kabele, Jiří
Z kapitalismu do socialismu a zpět : teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky / Jiří Kabele. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1127-9

Kant und die biblische Offenbarungsreligion = Kant a biblické zjevené náboženství / herausgegeben von Norbert Fischer, Jakub Sirovátka, David Vopřada. -- 1. Aufl.. -- Prag : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2399-3

Kaplan, Karel
Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967 / Karel Kaplan. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. -- 234 s. ISBN 80-246-0417-5

Kedron, Katerina
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 164 s. ; 23 cm. -- (Studia Philologica Pragensia). ISBN 978-80-246-2221-7

Kejř, Jiří
Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána) / Jiří Kejř. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1643-8

Kestřánková, Marie
Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny : úroveň B1 (CCE B1) / Marie Boccou Kestřánková ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4

Kitzlerová, Jana
Od slova k revoluci : poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy / Jana Kitzlerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2622-2

Klusák, Miroslav
Dětské hry = Games / Miroslav Klusák a Miloš Kučera. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1758-9
Morální vývoj školáků a předškoláků : paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta / Miroslav Klusák. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014.

Kočenda, Evžen; Černý, Alexandr
Elements of time series econometrics: an applied approach / Evžen Kočenda, Alexandr Černý. -- 2nd ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2315-3

Kolmanová, Simona
Maďarští básníci 19. století v českých překladech : (Mihály Vörösmarty, János Arany, Sándor Petőfi) / Simona Kolmanová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014.ISBN 978-80-246-2281-1

Kos, Jaroslav
Přehled topografické anatomie / Jaroslav Kos a kolektiv ; [k vydání připravili Josef Stingl ... et al.]. -- Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2324-5

Koukolík, František
Já : o mozku, vědomí a sebeuvědomování / František Koukolík. -- Vyd. 2., přeprac.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2249-1
Metuzalém: o stárnutí a stáří / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- ISBN 978-80-246-2464-8
Mocenská posedlost / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1825-8
Nejspanilejší ze všech bohů : eseje / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2042-8
Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích / František Koukolík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1496-0

Kovářová, Lenka
K identifikaci předpokladů v triatlonu / Lenka Kovářová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2124-1

Kraus, Jiří
Rétorika v evropské kultuře i ve světě / Jiří Kraus. -- 2., přeprac. vyd.. -- Praha : Karolinum , 2011. -- ISBN 978-80-246-2001-5

Kučera, Miloš
Formy citů : Lacanovská teorie / Miloš Kučera. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1432-8

Kuklík, Jan
Do poslední pence : československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982 / Jan Kuklík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1332-

Kuklík, Jan; Němeček, Jan
Od národního státu ke státu národností? : národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938 / Jan Kuklík, Jan Němeček. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2377-1
Osvobozené Československo očima britské diplomacie : (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945) / Jan Kuklík, Jan Němeček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1849-4

Kusáková, Lenka
Krásná próza raného obrození. 1, Studie / Lenka Kusáková. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0620-8
Krásná próza raného obrození. 2, Antologie / Lenka Kusáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0621-6

Lectures on American literature / Justin Quinn (ed.) ; Martin Procházka ... [et al.]. -- 3., rozš. a přeprac. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1996-5

Kuťáková, Eva
Laudabile carmen. Část I., Římská metrika / Eva Kuťáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2093-0

Langmeier, Josef
Psychická deprivace v dětství / Josef Langmeier, Zdeněk Matějček. -- Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5

Lázníčková, Alice
Základy fyzikální chemie : vybrané kapitoly pro posluchače Farmaceutické fakulty / Alice Lázníčková, Vladimír Kubíček. -- 3. vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2791-5

Le Goff, Jacques
O hranicích dějinných období : na příkladu středověku a renesance / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- 1. české vyd.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2784-7

Lenderová, Milena; Jiránek, Tomáš
Z dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1683-4

Loužek, Marek
Důchodová reforma / Marek Loužek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2612-3

Lukášek, Libor
Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004 / Libor Lukášek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1859-3

Machová, Zuzana
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití / Zuzana Machová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2342-9

Málek, Filip, Málek, Ivan
Srdeční selhání / Filip Málek, Ivan Málek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2238-5

Martínková, Irena
Instrumentality and values in sport / Irena Martínková. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2288-0

Maříková, Taťána
Klinická genetika : praktické aplikace / Taťána Maříková, Eva Seemanová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2318-4

Maslowski, Nicolas
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5

Mejstřík, Michal
Bankovnictví v teorii a praxi = Banking in theory and practice / Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7

Melter, Oto
Principy a praktika lékařské mikrobiologie / Oto Melter, Annika Malmgren. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2414-3

Mlčoch, Lubomír
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. -- Vyd. 2., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2323-8

Mocná, Dagmar
Případ Kondelík : (epizoda z estetiky každodennosti) / Dagmar Mocná. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0312-8

Moravcová, Dagmar
Výmarská republika : problémy demokracie v Německu 1918-1932 / Dagmar Moravcová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1176-7

Moree, Dana
Učitelé na vlnách transformace : kultura školy před rokem 1989 a po něm / Dana Moree. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2298-9

Müllerová, Dana
Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví / Dana Müllerová a kolektiv [Anna Aujezdská ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2

Netval, Miroslav
Atlas ortopedické tuberkulózy / Miroslav Netval, Dalimil Chocholáč. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2401-3

Novotný, Vojtěch
Cur homo? : a history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels / Vojtěch Novotný ; [English translation by Pavlína and Tim Morgan]. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2519-5
Odvaha být církví : Josef Zvěřina v letech 1913-1967 / Vojtěch Novotný. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2432-7

O komentáři, o komentátorech : (kolektivní monografie k žánru) / Barbora Osvaldová, editorka ; [Jana Bendová ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2237-8

O komparativní politologii a současné české politice : Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám / Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kol.. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2479-2

Ochrana, František
Metodologie sociálních věd / František Ochrana. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2380-1

Osolsobě, Klára
Česká morfologie a korpusy / Klára Osolsobě. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2562-1

Osvaldová, Barbora
Zpravodajství v médiích / Barbora Osvaldová a kolektiv. -- 2., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9

Olehla, Richard
Perspektivy konce : Thomas Pynchon a americký román po 11. září / Richard Olehla. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2502-7

Ovečka, Libor
"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré--" : česká katolická morální teologie 1884-1948 / Libor Ovečka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1957-6

Pavlová, Libuše; Fischer, Lukáš
Růst a vývoj rostlin / Libuše Pavlová, Lukáš Fischer. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1913-2

Pecháček, Stanislav
Lidová píseň a sborová tvorba / Stanislav Pecháček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1830-2

Pelán, Jiří
Kapitoly z francouzské, italské a české literatury / Jiří Pelán. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1299-7

Pelclová, Daniela
Nemoci z povolání a intoxikace / Daniela Pelclová a kolektiv. -- 3., dopl. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3

Perinatální neuropsychická morbidita dítěte / Zdeněk Štembera, Jaroslava Dittrichová, Daniela Sobotková a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2168-5

Perutka, Lukáš
Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución Guatemalteca / Lukáš Perutka. -- 1a ed.. -- Praga : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2429-7

Pešek, Jiří; Rathkolb, Oliver
Soudobé dějiny v pohybu : rakouský výzkum dějin 20. století / Jiří Pešek, Oliver Rathkolb a kolektiv ; [překlad z němčiny Tomáš Rataj]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2524-9
Zeitgeschichte in Bewegung : die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts / Jiří Pešek, Oliver Rathkolb et al.. -- 1. Aufl.. -- Prag : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2525-6

Physical activity in science & practice : conference proceedings : in celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague : Prague, 19-21 June 2013 / Libor Flemr, Jiří Němec, Kateřina Kudláčková (eds.). -- 1st ed.. -- In Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2620-8

Pohybové aktivity ve vědě a praxi : konferenční sborník : u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze : (Praha, 19.-21. června 2013) / Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novortný (editoři). -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2621-5

Prague English studies and the transformation of philologies / edited by Martin Procházka and Ondřej Pilný. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2156-2

Procházka, Bohumír
Stručná biostatistika pro lékaře / Bohumír Procházka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2783-0
Příběhy (ne)obyčejných profesí : česká společnost v období tzv. normalizace a transformace / Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, editoři. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2813-4

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století / Petra Koudelková (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2785-4

Raboch, Jiří
Psychiatrie / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1985-9

Rákosník, Jakub
Odvrácená tvář meziválečné prosperity : nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 / Jakub Rákosník. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1429-8

Reiman, Michal
Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945 / Michal Reiman ve spolupráci s Bohuslavem Literou, Karlem Svobodou a Danielou Kolenovskou. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2266-8

Rozsypal, Hanuš
Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči / Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Monika Kosáková. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2197-5

Řehula, Milan
Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie / Milan Řehula a kolektiv. -- 2. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2692-5
Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie / Milan Řehula a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2378-8

Sedlák, František; Váňová Hana
Hudební psychologie pro učitele / František Sedlák, Hana Váňová. -- Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2

Seifert, Bohumil
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství / Bohumil Seifert, Libuše Čeledová a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2082-4

Semrád, Michal
Cardiovascular surgery / Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2465-5

Sgall, Petr
Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek. -- Vyd. 2.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2459-4
Jazyk, mluvení, psaní / Petr Sgall. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1903-3
Zažil jsem toho dost / Petr Sgall ; [k vydání připravila Marie Jirásková ; předmluva Eva Hajičová a Jarmila Panevová]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2445-7

Skopová, Marie
Základní gymnastika / Marie Skopová, Miroslav Zítko a kolektiv. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2194-4

Slavík, Jan; Chrz, Vladimír; Štech, Stanislav
Tvorba jako způsob poznávání / Jan Slavík, Vladimír Chrz, Stanislav Štech et al.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1

Slavíková, Jana; Švíglerová, Jitka
Fyziologie dýchání / Jana Slavíková, Jitka Švíglerová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2065-7

Sobotka, Pavel
Patologická fyziologie : praktikum / Pavel Sobotka a kolektiv. -- 4., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2128-9

Sokol, Jan
Thinking about ordinary things : a short invitation to philosophy / Jan Sokol. -- 1st English ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2229-3

Soudobá ekonomie očima tří generací : dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově : sborník z konference Dvacet let poté, konané 18. října 2010 v Institutu ekonomických studií FSV UK / [editor] Lubomír Mlčoch a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2148-7

Streblová, Eva
Souhrnné texty z chemie 1: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství),
Souhrnné texty z chemie 2: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) / Eva Streblová. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012-2013. -- 2 sv. (201, 237 s.) : il. ; 30 cm. --ISBN 978-80-246-2135-7 (I. díl). -- ISBN 978-80-246-2242-2 (II.díl)

Stříbrný, Zdeněk
Proud času : stati o Shakespearovi / Zdeněk Stříbrný. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2005. -- 407 s. ISBN 80-246-1018-3

Substance use in a comparative perspective : the case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia / Arnošt Veselý, Dagmar Dzúrová (eds.). -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1891-3

Süss, Vladimír; Tůma, Martin
Zatížení hráče v utkání / Vladimír Süss, Martin Tůma a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1900-2

Ščasný, Milan
Environmentally significant behaviour in the Czech Republic: energy, food and transportation / Milan Ščasný, Jan Urban, Iva Zvěřinová. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2076-3

Šípová, Pavlína
Apologia mimorum od Chorikia z Gazy : Obrana herců ve jménu Dionýsa / Pavlína Šípová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2559-1

Šír, Jan
Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu / Jan Šír. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2169-2

Štěpánková, Hana
Gerontologie : současné otázky z pohledu biomedicínských a společenských věd / Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4

Štěpánová, Irena
Newton: Kosmos, Bios, Logos / Irena Štěpánová. -- Prague : Karolinum Press, 2014. ISBN 978-80-246-2379-5

Štica, Petr
Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace / Petr Štica. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1824-1

Štichauer, Jaroslav
Études sur la formation des mots en français préclassique et classique / Jaroslav Štichauer. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2551-5

Štoll, Pavel
Lotyšská kultura a Jednota bratrská : české kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. století / Pavel Štoll. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2284-2

Štolleová, Barbora
Pod kuratelou Německé říše : zemědělství Protektorátu Čechy a Morava / Barbora Štolleová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2243-9

Šubrt, Jiří; Vinopal, Jiří
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu / Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2140-1

Šubrt, Jiří
Soudobá sociologie 1 : (teoretické koncepce a jejich autoři) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
Soudobá sociologie 2 : (teorie sociálního jednání a sociální struktury) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1413-7
Soudobá sociologie 3 : (diagnózy soudobých společností) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1486-1
Soudobá sociologie 4 : (aktuální a každodenní) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1789-3
Soudobá sociologie 5 : (teorie sociální změny) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2219-4
Soudobá sociologie 6 : (oblasti a specializace) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2558-4

Švec, Michal
Komunální politika ve Velké Praze : obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923-1938 / Michal Švec. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2201-9

Švec, Štefan
Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) / Štefan Švec. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum : Národní muzeum, 2014. ISBN 978-80-246-2478-5

Teplý, Petr
Navigátor bezpečného úvěru / Petr Teplý a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2287-3

Tilinger, Pavel
Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově / Pavel Tilinger a kolektiv. -- 2. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2795-3

Tondl, Ladislav
Půl století poté : pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích / Ladislav Tondl. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1207-0

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2180-7

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdělanosti) / editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2286-6

Trnka, Bohumil
Rozbor nynější spisovné angličtiny / Bohumil Trnka. -- 1. souborné vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2434-1

Vágnerová, Marie; Csémy Ladislav; Marek, Jakub
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí / Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2209-5
Vývojová psychologie : dětství a dospívání / Marie Vágnerová. -- Vyd. 2., rozš. a přeprac.. -- Praha : Karolinum, 2012. -- 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1

Valenta, Jiří; Fiala, Pavel
Topographical anatomy with autopsy guide and clinical notes / Jiří Valenta, Pavel Fiala. -- 2nd ed.. -- Prague : Karolinum, 2013. -- ISBN 978-80-246-2210-1

Vaněk, Miroslav
Around the globe : rethinking oral history with its protagonists / Miroslav Vaněk. -- 1st ed. in English. -- Prague : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2226-2

Vaňková, Irena
Nádoba plná řeči : (člověk, řeč a přirozený svět) / Irena Vaňková. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1122-8

Věšínová, Eva
Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? : o rodu v životě literatury / Eva Kalivodová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1887-6

Vilášek, Josef
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století / Josef Vilášek, Miloš Fiala, David Vondrášek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8

Vodička, Josef
Speciální chirurgie / Josef Vodička a kolektiv. -- 2., dopl. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2512-6

Vokurka, Martin
Patofyziologie pro nelékařské směry / Martin Vokurka a kolektiv. -- 3., upr. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9

Vopěnka, Petr
Nová infinitní matematika : prolegomena / Petr Vopěnka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2566-9
Podivuhodný květ českého baroka : první přednášky o teorii množin / Petr Vopěnka. -- Vyd. v Karolinu 2.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2123-4

Waic, Marek
Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace / Marek Waic. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2259-0

Weinerová, Renata
Romové a stereotypy : výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji / Renata Weinerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2632-1

Záhořík, Jan
Ohniska napětí v postkoloniální Africe / Jan Záhořík. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1961-3

Znoj, Milan
Demokracie v postliberální konstelaci / Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2878-3

Zoufalá, Marcela
Judaismus a ženy v Izraeli / Marcela Zoufalá. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2039-8

Zvára, Karel
Základy statistiky v prostředí R / Karel Zvára. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2245-3

Ženka, Josef
Granadské elity v 15. století / Josef Ženka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1904-0

Autor: Gabriela Filipová
Pošli e-mailem

Copyright © 2017 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet
CCS 2.1  |  WCAG 1.0  |  Section 508  |  XHTML1.0

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.